III Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa

3. Nuorten mahdollisuudet vaikuttaa

Vaihe 1 / 3

  • Nuorten osallistuminen on tasa-arvoista ja yhdenvertaista.

    Jokaisella nuorella on oltava mahdollisuus osallistua riippumatta taustasta tai mielipiteistä. Osallistumisessa on otettava huomioon nuorten yksilölliset, kielelliset ja kulttuuriset tarpeet sekä saavutettavuus ja esteettömyys. Syrjintää kokevat erityisesti vammaiset, monikulttuuriset ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat
    nuoret.

    Tasa-arvoista ja yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua on tuettava sekä nuorten kesken, jotta kaikkien nuorten ääni pääsisi esille, että suhteessa muihin kuntalaisiin, joilla voi olla lähtökohtaisesti nuoria paremmat mahdollisuudet tuoda esille oma mielipiteensä ja vaikuttaa.

    Tarvittavaa tukea voivat olla, esim. avustajat ja tulkit tai matkakorvauksien myöntäminen osallistujille.