Ymmärtäväinen ja ennakkoluuloton seksuaalivalistus kouluihin

Nykypäivän seksuaalivalistus ei opetussunnitelmassa vastaa ajankohtaista tarvetta. Nuorille pitäisi opettaa kouluissa perusteellisesti empatiasta, ennakkoluulottomuudesta ja ymmärtäväisyydestä muita ihmisiä kohtaan ja heidän identiteettinsä kunnioittamisesta. Opetuksen sisältö pitäisi olla valtakunnallinen ja tarkkaan suunniteltu, sillä tämän sen tarkoitus on opettaa nuoria kunnioittamaan jokaista ihmistä sellaisena kuin he ovat.

Medialukutaidon parantaminen

Nuorten medialukutaidon parantamiseksi tulisi se ottaa entistä tiiviimmin osaksi opetussuunnitelmia. Lisäksi medialukutaitoa voitaisiin parantaa järjestämällä työpajoja, kampanjoita median kanssa ja kriittistä ajattelutaitoa korostamalla. Myös vanhemmille tulisi tarjota koulutusta, jotta he voisivat auttaa nuoria tunnistamaan virheellisen tiedon.

Osallistava budjetointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Ottamalla osallistava budjetointi osaksi kunnan päätöksentekoa paitsi lisätään nuorten osallisuutta kunnassa, myös opetetaan heille demokratian perusperiaatteita ja vastuunottoa. Se myös vahvistaisi nuorten luottamusta paikalliseen päätöksentekoon ja lisää heidän sitoutumistaan kuntayhteisöön

Joustavampaa työelämää

Nuoret kokivat uhkakuvana työnantajan joustamattomuuden perheellisille. Esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen sairauden tai hoitopaikan takia töistä tulisi lähteä hieman aiemmin, tulisi työnantajan joustaa.

Oikeus palkalliseen sairaslomaan turvattava

Sairauslomien rajoittamiseen ja palkattomuuteen suhtauduttiin nuorten parissa negatiivisesti. Vaikka keskustelussa ymmärrettiin sen ehkäisevän turhia sairauslomia, sen koettiin vaikuttavan erityisesti matalapalkka-alojen työntekijöille.

Selkeämmät raamit opetussuunnitelmaan

Nuoret kokivat, että opetussuunnitelmassa on nykyään liikaa liikkumavaraa ja opettajat käyttävät siitä toisistaan poikkeavia tulkintoja. Opetussuunnitelman kriteerien ja raamien tulisi olla tiukempia ja selkeämpiä.

Opettajien osaamisen tukeminen

Opettajien nykyiset tehtävät ovat liian laajoja verrattuna saatuun koulutukseen. Opettajille tulisi antaa koulutusta erilaisten mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja erilaisten nuorten kohtaamiseen sekä muutoinkin säännöllisesti kouluttaa ja tukea.

Panostetaan opettajien työhyvinvointiin

Opetushenkilöstön nopea vaihtuvuus on ongelma kouluissa, sillä tällöin turvallista suhdetta aikuisiin ei synny. Opettajien työhyvinvointiin ja pysyvyyteen on panostettava.