Lisää tietoisuutta autismin kirjosta

Kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon autismin kirjo ja jakaa tietoisuutta siitä esimerkiksi oppitunneilla.

Joustavuutta työ- ja koulumaailmaan

Työelämän sekä koulumaailman tulisi olla nykyistä josutavampaa. Työnkuvia tulee mukauttaa erityistarpeiden mukaan ilman, että erityisen tuen tarvitsevan täytyy taistella oikeuksiensa puolesta.

Erityisen tuki kaikille sitä tarvitseville

Nuoren, jolla on erityisen tuen päätös esimerkiksi koulutyössä ei tulisi joutua vaatimaan palvelua tai taistelemaan sen puolesta. Prosesseihin, joiden kautta erityisen tuen tarve määritellään tulisi sisältyä automaattisesti avun mahdollistaminen sitä tarvitsevalle.