Lisää ehkäisevää päihdetyötä

Päihdepalveluissa pitäisi olla ehkäisevää toimintaa lisää. Esimerkiksi enemmän valistustunteja kouluissa. Pitäisi olla helpompi puhua päihteistä ilman tuomitsemista ja rohkaista nuoria puhumaan niistä avoimesti.

Lisää kouluterveydenhoitajia

Kouluterveydenhuoltoon on aina jonoa, tai hoitaja on poissa eikä pääse hoitajalle niin nopeasti kuin pitäisi. Kouluissa pitäisi olla useampi hoitaja, esimerkiksi 2 per koulu.

Koulukuraattorit lähemmäksi oppilaita

Kuraattorin pitäisi enemmän näyttäytyä ja tulla oppilaille tutummaksi. Tulemalla esimerkiksi kertomaan tunneille hänen työstään se madaltaisi kynnystä lähteä juttelemaan.