Osallisuuden teehuone: Osallisuus nuorten harrastuksissa ja järjestötoiminnassa

Kuppi teetä, ole hyvä! 

Kevään viimeisellä teehuoneella tarkastellaan nuorten osallisuutta harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. Teehuoneella teemaa taustoitetaan nuorten Tulevaisuusraporttiin 2021 vastanneiden nuorten kokemuksilla osallisuudesta järjestötoiminnassa ja harrastuksissa. Kentaurin Teehuoneella pohditaan myös sitä, millaisia eri osa-alueita osallisuudella on järjestötoiminnassa. Teekupin oheen tarjoillaan myös Kentaurissa kehitettyjä mittareita nuorten osallisuuden kokemuksen mittaamiseen. Lisäksi tarjolla on myös kokemuksia siitä, millaisia haasteita osallisuuden mittaamisessa voi tulla vastaan. 

Teehuoneella nuorten järjestötoiminnan osallisuuden kysymyksiin ohjaavat Kentaurin asiantuntijat Marion Fields Sivikseltä ja Eeva Sinisalo-Juha Humakista.

Teehuoneen diaesitys:

Osallisuuden teehuoneet ovat jatkoa aiemmille TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskuille. Teehuoneella maistellaan osallisuuden moniulotteisia näkökulmia. Aluksi kuullaan asiantuntijan puheenvuoro, minkä jälkeen aiheeseen syvennytään yhdessä keskustellen.

Kurkkaa myös menneiden Teehetkien tallenteet.

4.5.2023