Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta

Osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmä tuottaa asiantuntijapuheenvuorojen sarjaa kattoteemalla nuorten osallisuus. Osaamiskeskusten tietopääoma nuorten osallisuudesta on runsasta, ja kaikki lähestyvät aihetta eri näkökulmista ja kokemuksilla.

Tietoiskusarjalla halutaan tukea kaikkia nuoren parissa toimivia aikuisia, kuten viranhaltijoita ja muita kuntien työntekijöitä, järjestöjen työntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja alan opiskelijoita. Ne on suunniteltu lyhyiksi ja teräviksi puheenvuoroiksi herättelemään ajatuksia ja antamaan inspiraatiota omaan työhön.

Tietoiskusarja TEEHETKI #nuortenosallisuus toteutetaan noin kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-13.20. Aiheet ja linkit TEEHETKIin löytyvät Ajankohtaista-palstalta aina noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. TEEHETKI-tilaisuudet ovat kesän 2022 ajan tauolla.

Ota kuppi teetä, hyvä asento ja tule kuulolle!

Kuuntele aiempia puheenvuoroja

Teehetket kestävät enimmillään 20 minuuttia. Toivottavasti ne löytävät paikkansa työyhteisöjen keskustelujen alustuksina tai lenkkipoluilla inspiraatioiksi ja kuunneltaviksi.

TEEHETKI 20 -tallenne
Maija Mahon, Vantaan kaupunki, Osaamiskeskus Nuoska
Nuoren osallisuus ja vastuunotto kiusaamisen ehkäisyssä

TEEHETKI 19 -tallenne
Panu Räsänen & Juha Kiviniemi, Verke – Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
Digitaaliset pelit osallisuustoiminnan välineenä

TEEHETKI 18 -tallenne
Eero Koikkalainen & Ulla Pötsönen, Mikkelin nuorisopalvelut
Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana

TEEHETKI 17 -tallenne
Eeva Sinisalo-Juha, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten peliharrastajien erityiskysymyksiä

TEEHETKI 16 -tallenne
Harri Jalonen, Vaasan yliopisto
Somen hyödyntäminen nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä

TEEHETKI 15 -tallenne / inspelning
Pia Öhman, Folkhälsan
Ungas delaktighet – en mobbningsförebyggande metod?

TEEHETKI 14 -tallenne
Elina Eerola, Sitra
Kokeiluiden opit – Sitran Demokratiakokeilut 2020

TEEHETKI 13 -tallenne
Emmi Uutela ja Linda Massa, Plan International Suomi
Nuorten osallisuus strategisena tavoitteena, esimerkkinä Plan International Suomi

TEEHETKI 12 -tallenne
Heikki Korhonen, Osaamiskeskus Nuoska
Kasku-työparimalli: Luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän yhteistyö yläkoulussa

TEEHETKI 11 -tallenne
Timo Sinivuori ja Eeva Jeronen, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen uudet digitaaliset ratkaisut

TEEHETKI 10 -tallenne
Vihtori Suominen, Osallisuuden osaamiskeskus
Nuorten osallisuudesta elinvoimaa kuntiin

TEEHETKI 9 -tallenne
Pekka Kaunismaa, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten osallisuus harrastus- ja järjestötoiminnassa

TEEHETKI 8 -tallenne
Suvi Lappalainen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
V
ertaisuus osallisuutena – Kanuunan vertaisverkostot osallisuuden vahvistajina ja yhteisen kehittämisen mahdollistajina

TEEHETKI 7 -tallenne
Matleena Kosonen, Kehittämiskeskus Opinkirjo & Reija Arnberg, Nuorten Akatemia
Lasten ja nuorten kuuleminen etänä – case ”Yhdenvertainen koulu”-kuulemispajat peruskoululuokille ja oppilaskunnille

TEEHETKI 6 -tallenne
Miikka Piiroinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
Haasteellisessa asemassa olevat nuoret ja osallisuus: Mistä lähteä liikkeelle, kun halutaan toimia koulutuksen ja työn – tai koko palvelujärjestelmän – ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden parissa?

TEEHETKI 5 -tallenne
Juha Kiviniemi, Verke
Nuorten uudet tavat vaikuttaa:
Osaammeko tunnistaa ja tunnustaa nuorten omaehtoista vaikuttamista?
Onko meidän tehtävämme tukea sitä?

TEEHETKI 4 -tallenne:
Marja Snellman-Aittola, MIELI Suomen Mielenterveys
Miksi osallisuuden kokemus on niin tärkeä?
Mistä se syntyy?
Miksi se on osallisuuden perustana ja edellytys osallisumiselle ja vaikuttamiselle?

TEEHETKI 3 -tallenne:
Marjo Kenttälä, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua?
Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa?
Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa.

TEEHETKI 2 -tallenne:
Anton Hietsilta, Nuorisovaltuustojen liitto
Mikä nuorille on tärkeää kunnissa?
Miten nuorten osallistumista kunnan päätöksentekoon edistetään?

TEEHETKI 1 -tallenne:
Kaikki nuorisoalan osaamiskeskukset osallisuuden asialla
Mitä nuorisoalan osaamiskeskukset tekevät?
Mistä vinkkelistä osaamiskeskukset nuorten osallisuutta tarkastelevat?

Työryhmä

Osallisuuden teemaryhmässä on edustettuna kaikki kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta. Työryhmän jäseniä ovat:

  • Juha Leskinen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  • Eeva Sinisalo-Juha ja Timo Sinivuori, Osaamiskeskus Kentauri
  • Laura Lettenmeier ja Antti Ollikainen, Osallisuuden osaamiskeskus
  • Miikka Piiroinen, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
  • Juha Kiviniemi, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
  • Marika Vartiainen, Marja Snellman-Aittola ja Hannele Sorri, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Jos sinua kiinnostaa yhteistyö nuorisoalan osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmän kanssa, ole yhteydessä: laura.lettenmeier(a)opinkirjo.fi.