Puheenvuoroja ja työpajoja nuorten osallisuudesta – tervetuloa Teehuoneelle!

Nuorisoalan osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmä tuottaa asiantuntijapuheenvuorojen ja työpajojen sarjaa kattoteemalla nuorten osallisuus. Osaamiskeskusten tietopääoma nuorten osallisuudesta on runsasta, ja kaikki lähestyvät aihetta eri näkökulmista ja kokemuksilla.

Aiemmin TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskuina tunnetut tilaisuudet vaihtuvat vuonna 2023 Osallisuuden Teehuoneisiin. Tule mukaan Teehuoneelle maistelemaan osallisuuden moniulotteisia näkökulmia! Teehuoneella kuullaan aluksi asiantuntijan puheenvuoro, minkä jälkeen aiheeseen syvennytään yhdessä keskustellen.

Osallisuuden Teehuoneet:

Seuraava Teehuone: 6.9.2023 klo 14-15 Osallisuustyön saumat, tulokset ja näkyvyys haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa

 • 16.1.2023 Nuorten digitaalinen osallisuus, case Digiraati (järjestetään yhteistyössä Osallisuuden vahvistajat -verkoston kanssa). Katso tallenne!
 • 17.2.2023 klo 13-14:30 Nuorisotyöntekijöiden osallisuus Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan verkostoissa – Tapaus nuorille suunnattu kysely. Katso tallenne!
 • 23.3.2023 klo 12:30-14 Osallisuuden edistämisen toimintamallit ja hyvät käytännöt kouluissa ja oppilaitoksissa toteutettavassa nuorisotyössä (järjestetään osana Uusi koulu -seminaaria). Katso tallenne!
 • 23.5.2023 klo 13-14 Osallisuus nuorten harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. Katso tallenne!
 • 6.9.2023 klo 14-15 Osallisuustyön saumat, tulokset ja näkyvyys haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa Linkki tilaisuuteen
 • 26.10.2023 klo 13-14 Digitaaliset työkalut yhdenvertaisuuden edistäjinä

Tilaisuudet toteutetaan etäyhteyksin. Osallistumislinkit ja lisätiedot Teehuoneille löytyvät Ajankohtaista-palstalta aina noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Osallisuuden Teehuone -työpajasarjalla halutaan tukea kaikkia nuoren parissa toimivia aikuisia, kuntien viranhaltijoita ja muita työntekijöitä, järjestöjen työntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja alan opiskelijoita. Ne on suunniteltu herättelemään ajatuksia ja antamaan inspiraatiota omaan työhön.

Vuosina 2021-2022 toteutetun TEEHETKI #nuortenosallisuus -tietoiskusarjan puheenvuorot löydät tallenteina alta.

Ota kuppi teetä, hyvä asento ja tule mukaan!

Kuuntele aiempia puheenvuoroja

Teehetket ja Teehuoneiden tallenteet kestävät enimmillään 20 minuuttia. Toivottavasti ne löytävät paikkansa työyhteisöjen keskustelujen alustuksina tai lenkkipoluilla inspiraatioiksi ja kuunneltaviksi.

Teehuone 16.1.2023 -tallenne
Henriika Lassinharju ja Pirjo Kovalainen, Osallisuuden osaamiskeskus
Nuorten digitaalinen osallisuus, case Digiraati

TEEHETKI 20 -tallenne
Maija Mahon, Vantaan kaupunki, Osaamiskeskus Nuoska
Nuoren osallisuus ja vastuunotto kiusaamisen ehkäisyssä

TEEHETKI 19 -tallenne
Panu Räsänen & Juha Kiviniemi, Verke – Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
Digitaaliset pelit osallisuustoiminnan välineenä

TEEHETKI 18 -tallenne
Eero Koikkalainen & Ulla Pötsönen, Mikkelin nuorisopalvelut
Nuorisotyö ilmastotoivon rakentajana

TEEHETKI 17 -tallenne
Eeva Sinisalo-Juha, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten peliharrastajien erityiskysymyksiä

TEEHETKI 16 -tallenne
Harri Jalonen, Vaasan yliopisto
Somen hyödyntäminen nuorten palvelujen yhteiskehittämisessä

TEEHETKI 15 -tallenne / inspelning
Pia Öhman, Folkhälsan
Ungas delaktighet – en mobbningsförebyggande metod?

TEEHETKI 14 -tallenne
Elina Eerola, Sitra
Kokeiluiden opit – Sitran Demokratiakokeilut 2020

TEEHETKI 13 -tallenne
Emmi Uutela ja Linda Massa, Plan International Suomi
Nuorten osallisuus strategisena tavoitteena, esimerkkinä Plan International Suomi

TEEHETKI 12 -tallenne
Heikki Korhonen, Osaamiskeskus Nuoska
Kasku-työparimalli: Luokanvalvojan ja nuorisotyöntekijän yhteistyö yläkoulussa

TEEHETKI 11 -tallenne
Timo Sinivuori ja Eeva Jeronen, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen uudet digitaaliset ratkaisut

TEEHETKI 10 -tallenne
Vihtori Suominen, Osallisuuden osaamiskeskus
Nuorten osallisuudesta elinvoimaa kuntiin

TEEHETKI 9 -tallenne
Pekka Kaunismaa, Osaamiskeskus Kentauri
Nuorten osallisuus harrastus- ja järjestötoiminnassa

TEEHETKI 8 -tallenne
Suvi Lappalainen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
V
ertaisuus osallisuutena – Kanuunan vertaisverkostot osallisuuden vahvistajina ja yhteisen kehittämisen mahdollistajina

TEEHETKI 7 -tallenne
Matleena Kosonen, Kehittämiskeskus Opinkirjo & Reija Arnberg, Nuorten Akatemia
Lasten ja nuorten kuuleminen etänä – case ”Yhdenvertainen koulu”-kuulemispajat peruskoululuokille ja oppilaskunnille

TEEHETKI 6 -tallenne
Miikka Piiroinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
Haasteellisessa asemassa olevat nuoret ja osallisuus: Mistä lähteä liikkeelle, kun halutaan toimia koulutuksen ja työn – tai koko palvelujärjestelmän – ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden parissa?

TEEHETKI 5 -tallenne
Juha Kiviniemi, Verke
Nuorten uudet tavat vaikuttaa:
Osaammeko tunnistaa ja tunnustaa nuorten omaehtoista vaikuttamista?
Onko meidän tehtävämme tukea sitä?

TEEHETKI 4 -tallenne:
Marja Snellman-Aittola, MIELI Suomen Mielenterveys
Miksi osallisuuden kokemus on niin tärkeä?
Mistä se syntyy?
Miksi se on osallisuuden perustana ja edellytys osallisumiselle ja vaikuttamiselle?

TEEHETKI 3 -tallenne:
Marjo Kenttälä, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua?
Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa?
Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa.

TEEHETKI 2 -tallenne:
Anton Hietsilta, Nuorisovaltuustojen liitto
Mikä nuorille on tärkeää kunnissa?
Miten nuorten osallistumista kunnan päätöksentekoon edistetään?

TEEHETKI 1 -tallenne:
Kaikki nuorisoalan osaamiskeskukset osallisuuden asialla
Mitä nuorisoalan osaamiskeskukset tekevät?
Mistä vinkkelistä osaamiskeskukset nuorten osallisuutta tarkastelevat?

Työryhmä

Osallisuuden teemaryhmässä on edustettuna kaikki kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta. Työryhmän jäseniä ovat:

 • Juha Leskinen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
 • Eeva Sinisalo-Juha Osaamiskeskus Kentauri
 • Tiina Karhuvirta ja Mikko Sääskilahti, Osallisuuden osaamiskeskus
 • Miikka Piiroinen, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
 • Panu Räsänen, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
 • Sari Anjala, Marja Snellman-Aittola ja Hannele Sorri, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Jos sinua kiinnostaa yhteistyö nuorisoalan osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmän kanssa, ole yhteydessä: tiina.karhuvirta(at)opinkirjo.fi.