Puheenvuoroja nuorten osallisuudesta

Nuorisoalan osaamiskeskukset muodostavat yhteisen osallisuuden teemaryhmänsä. Osaamiskeskusten muita yhteisesti koordinoituja teemaryhmiä ovat ruotsinkielisen toiminnan koordinaatioryhmä ja osaamiskeskusten tiedontuotanto.

Kuppi teetä, ole hyvä!

Osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmä tuottaa puheenvuorojen sarjan kattoteemalla nuorten osallisuus. Osaamiskeskusten tietopääoma nuorten osallisuudesta on runsasta, ja kaikki lähestyvät aihetta eri näkökulmista ja kokemuksilla. Siksi asiantuntijapuheenvuorojen tarjonnassa tulee olemaan rikkautta.

Tietoiskusarjalla halutaan tukea kaikkia nuoren parissa toimivia aikuisia, kuten viranhaltijoita, järjestöjen työntekijöitä, nuorisotyöntekijöitä ja alan opiskelijoita. Ne on suunniteltu lyhyiksi ja teräviksi puheenvuoroiksi herättelemään ajatuksia ja antamaan inspiraatiota omaan työhön.

Tietoiskusarja TEEHETKI #nuortenosallisuus toteutetaan noin kolmen viikon välein perjantaisin klo 13-13.20. Aiheet ja linkit TEEHETKIin löytyvät Ajankohtaista-palstalta aina noin kaksi viikkoa ennen tilaisuutta.

Ota kuppi teetä, hyvä asento ja tule kuulolle!

Kuuntele aiempia puheenvuoroja

Teehetket kestävät enimmillään 20 minuuttia. Toivottavasti ne löytävät paikkansa työyhteisöjen keskustelujen alustuksina tai lenkkipoluilla inspiraatioiksi ja kuunneltaviksi.

TEEHETKI 1 -tallenne:
Kaikki nuorisoalan osaamiskeskukset osallisuuden asialla
Mitä nuorisoalan osaamiskeskukset tekevät?
Mistä vinkkelistä osaamiskeskukset nuorten osallisuutta tarkastelevat?

TEEHETKI 2 -tallenne:
Anton Hietsilta, Nuorisovaltuustojen liitto
Mikä nuorille on tärkeää kunnissa?
Miten nuorten osallistumista kunnan päätöksentekoon edistetään?

TEEHETKI 3 -tallenne:
Marjo Kenttälä, Kehittämiskeskus Opinkirjo
Kuulla vai kuunnella? Osallistaa vai osallistua?
Miten tehdä nuorten osallisuudesta vaikuttavaa?
Nuorten osallisuuden vahvistamiseksi on laadittu laatukriteerit, jotka auttavat arvioimaan ja kehittämään osallisuutta kunnissa.

TEEHETKI 4 -tallenne:
Marja Snellman-Aittola, MIELI Suomen Mielenterveys
Miksi osallisuuden kokemus on niin tärkeä?
Mistä se syntyy?
Miksi se on osallisuuden perustana ja edellytys osallisumiselle ja vaikuttamiselle?

TEEHETKI 5 -tallenne
Juha Kiviniemi, Verke
Nuorten uudet tavat vaikuttaa:
Osaammeko tunnistaa ja tunnustaa nuorten omaehtoista vaikuttamista?
Onko meidän tehtävämme tukea sitä?

TEEHETKI 6 -tallenne
Miikka Piiroinen, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta
Haasteellisessa asemassa olevat nuoret ja osallisuus: Mistä lähteä liikkeelle, kun halutaan toimia koulutuksen ja työn – tai koko palvelujärjestelmän – ulkopuolella olevien nuorten osallisuuden parissa?

TEEHETKI 7 -tallenne
Matleena Kosonen, Kehittämiskeskus Opinkirjo & Reija Arnberg, Nuorten Akatemia
Lasten ja nuorten kuuleminen etänä – case ”Yhdenvertainen koulu”-kuulemispajat peruskoululuokille ja oppilaskunnille

TEEHETKI 8 -tallenne
Suvi Lappalainen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
V
ertaisuus osallisuutena – Kanuunan vertaisverkostot osallisuuden vahvistajina ja yhteisen kehittämisen mahdollistajina

Työryhmä

Osallisuuden teemaryhmässä on edustettuna kaikki kuusi nuorisoalan osaamiskeskusta. Työryhmän jäseniä ovat:

  • Juha Leskinen, Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna
  • Pekka Kaunisto, Eeva Sinisalo-Juha, Timo Sinivuori, Aino Tormulainen, Osaamiskeskus Kentauri
  • Heidi Rosbäck ja Julia Petäjä, Osallisuuden osaamiskeskus
  • Miikka Piiroinen, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus
  • Juha Kiviniemi, Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus
  • Marika Vartiainen, Reetta Kuhmonen ja Marja Snellman-Aittola, Nuoska – Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa

Jos sinua kiinnostaa yhteistyö nuorisoalan osaamiskeskusten osallisuuden teemaryhmän kanssa, ole yhteydessä: julia.petaja(a)opinkirjo.fi.