Aktuellt

Kompetenscentret för ungas delaktighet avslutade sin verksamhet den 31 mars 2024. På grund av detta uppdateras inte sidan ”Aktuellt” lika aktivt.

Läs nyheter om ungas delaktighet!

Du kan också själv föreslå en artikel för webbplatsen, om du arbetar med ungas delaktighet och dina erfarenheter kunde vara till nytta för andra.