Koulun viihtyvyyden parantaminen

Koulun viihtyvyyttä pitäisi parantaa esimerkiksi lisäämällä pingispöytiä tai muita asioita, mitä tehdä välitunnilla. Nuorten pitäisi saada päättää/vaikuttaa koulun viihtyvyyteen.

Kaupunkiin parempia palautekanavia

Nuorille pitäisi olla mahdollisuus antaa palautetta esimerkiksi kaupungin palveluista ja viihtyvyydestä. Palautekanavat pitäisi olla parempia ja nuorille pitäisi antaa lisää tietoa niistä.

Ymmärretään nuorten ongelmian syitä

Puhelimet eivät aina ole ainoa syys nuorten ongelmiin, mutta aiksuiset haluavat vain puhua siitä. Aikuisten pitäisi kuunnella enemmän nuoria ja aidosti yrittää ymmärtää heitä.

Kesätyömahdollisuuksien parantaminen

Nuorilla on liian vähän tietoa kesätyömahdollisuuksista ja nuoria otetaan vähemmän töihin, koska heillä on vähemmän työkokemusta. Työkokemusta ei kuitenkaan saada, jos ei pääse kesätöihin. Koulu voisi tehdä kaupungin kanssa yhteistyötä ja kannustaa yrityksiä ottamaan nuoria töihin.

Opettajien ja oppilaiden vuorovaikutus

Opettajat kohtelee oppilaita usein epäoikeudenmukaisesti koulussa, joka tekee kouluilmapiiristä ahdistavan. Oppilaiden kokemukset pitäisi ottaa tosissaan ja opettajien pitäisi luoda oppilaisen kanssa yhteiset pelisäännöt.

Ei aliarvioida nuoria

Nuoria ja heidän ajatuksia pitäisi huomioida paremmin. Usein aikuiset aliarvioivat nuorten tarpeita tai eivät ota nuorten ongelmia vakavasti. Aikuisten täytyy petrata, muuttaa asenteitaan ja aidosti kuunnella.

Lisää harrastusmahdollisuuksia

Imatralla ei ole tarpeeksi vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia, joten nuoret keksivät itse tekemistä, joskus mitä sattuu. Tämä vaikuttaa kaikkien nuorten turvallisuuden tunteeseen ja viihtyvyyteen kunnassa.

Nuorten ja aikuisten vuorovaikutusta lisättävä

Nuorten mielipiteitä ei oteta huomioon tarpeeksi, koska nuorille ei anneta mahdollisuuksia kertoa omia mielipiteitään aikuisille ja päättäjille. Nuorisovaltuusto tai oppilaskunta voisi järjestää tilaisuuksia, joissa nuoret voisivat kertoa aikuisille tai päättäjille omista ideoistaan ja mielipiteistään.

Nuorille lisää kokoontumispaikkoja

Nuorilla ei ole Imatralla tarpeeksi kokoontumis- tai hengailupaikkoja, missä viettää vapaa-aikaa. Tämän takia nuorten toiveet pitäisi ottaa enemmän huomioon lähiympäristön suunnittelussa.

Enemmän nuorisotiloja ja -ohjaajia

Nuorten jengiytyminen, vandalismi ja syrjäytyminen voitaisiin ratkaista nuorisotilojen lisäämisellä. Yleiset hengailupaikat iltamyöhään vähentävät hämärien iltojen rikoksia eikä kunnat joutuisi turvautumaan esimerkiksi ulkonaliikkumiskieltoon.