Tarkennetaan nuorisovaltuuston lakisääteisiä tehtäviä

Lobataan päättäjiä tarkentamaan kuntalakia pykälää 26 nuorisovaltuustoista määrittämällä nuorisovaltuuston omaa päätösvaltaa tarkemmaksi esim oikeus laatia oma toimintasuunnitelma. Ratkaisu auttaisi nuorisovaltuustojen haasteissa edistää tavoitteitaan kunnan päättäjien takia. Kaikki kunnat eivät anna nuvalle oikeutta laatia omaa toimintasuunnitelmaa ja tämä johtaa ongelmiin nuvan kokoamisessa, järjestäytymisessä, edustus paikoista yms. Jos tarkennus tehtäisiin niin nuva voisi helpommin ehdottaa toimintasuunnitelmassa olevia käytänteiden ja edustuspaikkojen muutoksia sekä järjestäytymisen yhteydessä olevat haasteet esim. jäsen puutteen sattuessa.

Nuorten tiedotus ja osallistaminen päätöksentekoon

Nuoret tulee saada mukaan nuoria koskettavia aiheita käsitteleviin kokouksiin ja toimintaan. Kokoukset ja suunnittelu lähelle nuoria (esim. koulut mukaan). Nuoret jotka eivät tiedä, eivät osaa myöskään kiinnostua tai esittää mielipidettään.

Nuorisotiloja myös pienemmille paikkakunnille

Pienillä paikkakunnilla, kuten Kaustisten seutukunnassa on myös tarvetta nuorisotiloille, koska välimatkat voivat olla todella pitkiä. Nuorisotilat pitäisi suunnitella yhdessä nuorten kanssa ja niillä pitäisi olla laajat aukioloajat.