Pienten ja pohjoisten kuntien elinvoiman ylläpito

Pienten ja pohjoisten kuntien elinvoimaa on tuettava. Elinvoimissa pikkukunnissa nuorten ei tarvitsisi huolehtia lähdöstä useiden tuntien ajomatkan päähän kotipaikkakunnaltaan lukioon tai ammattikouluun. Töissä ei olisi pakko käydä opiskelun ohella.

Ratkaisu parantaisi nuorten mielenterveyttä pienissä kunnissa. Yhteisön tuntua olisi enemmän ja jatkuva pois lähdön halu jäisi pienemmäksi.

Olisi tasa-arvoista, jos muillakin kuin suuren kaupungin nuorilla olisi vaihtoehtoja tulevaisuutensa kannalta lähellä itseään.

Joukkoliikenne maksuttomaksi

Ratkaisun kuvaus:

Henkilöautot vievät tilaa kaupungeista eivätkä ole hyväksi ilmastolle. Joukkoliikenteen maksuttomuudella tuettaisiin ihmisiä siirtymään yksityisautoilusta joukkoliikenteen käyttäjiksi.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

 • Kaikilla taloudellisesti mahdollista käyttää joukkoliikennettä
 • Ympäristön kannalta järkevä ratkaisu
 • Kaupunkeihin lisää tilaa ihmisille, kun autot eivät ole tiellä

Miten edistetään:

 • Vaikutetaan paikallisliikenteen järjestäjään jotta saadaan tarpeeksi vuoroja
 • Kerätään kuntalaisilta adressi

Opettajien koulutuksen parantaminen

Ratkaisun kuvaus:

Tällä hetkellä opettajien valmius työtehtäviin ei ole riittävä. Digitalisaatio etenee nopeammin kuin suurin osa opettajista ehtii sitä omaksua. Jotkut opettajat eivät osaa huomioida opiskelijoita yksilöinä. Myöskin opiskelijoiden tunteiden huomioimisessa, mielenterveyteen, oppimisvaikeuksiin ja moninaisuuteen liittyvien asioiden huomisessa on haasteita varsinkin vanhempien opettajien osalta.

Ratkaisu: 

Ehdotus viedään SAKKI ry:lle joka kerää allekirjoituksia adressiin ja tekee vaikuttamistyötä kansanedustajiin. 

Miksi ratkaisu on tärkeä?

 • Parantaa opetuksen laatua
 • Tekee opiskelusta mielekästä
 • Yksilöiden erot huomioidaan paremmin
 • Helpottaa opettajien työtä kun ymmärrys erilaisuudesta lisääntyy

Lisää opetusta ennakkoluuloista

Ratkaisun kuvaus:

Nuoret voisivat ottaa toisiaan paremmin huomioon. Kouluihin tulee lisätä opetusta ennakkoluuloista ja omasta käytöksestä. Oppitunneille tulisi joku nuorten tuntema henkilö (esim. (Vähemmistöön kuuluva) vaikuttaja) puhumaan ennakkoluuloista ja kertomaan miten olla suvaitsevainen ja toiset huomioon ottava. Tunnilla keskusteltaisiin myös ulkonäköön liittyvistä oletuksista.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

 • Nuoret olisivat mukavia muille
 • Tunnetaidot kehittyy
 • Suvaitsevaisuus lisääntyy
 • Kaikki olisivat toistensa kavereita ja kiusaaminen vähentyisi

Opiskelijoiden edut

Haaste:

 Opiskelijoiden etujen parantaminen

Kuvaus: 

Monikaan ammatillisen koulutuksen piirissä ei ole oikeutettu opiskelijakorttiin yms muihin opiskelijoiden etuuksiin. Lisäksi etuuksien hakeminen mm. Kelasta on haastavaa. Opiskelijoiden etuuksien saaminen pitäisi laajentaa ja helpottaa.

Miten?

Esitys kelaan. Lisäksi esim. Sakin poliittine linjapaperi ja Sakki hallitus voisi tehdä esityksen opetus ja kulttuuriministeriöön jolloin voitaisiin säätää asetus kohtuullisten opiskelijaetuuksien takaamisesta. Voin itse viedä esityksen ministeriöön jos äänestätte mut sakkin hallitukseen.

Miks tärkeä?

Moni opiskelija joutuu elää ilman etuuksia, niska limassa tehä töitä opintojen ohella, tai elää lainalla. Ei näin