Ekologiset toimintatavat keskiöön

Ekologisten toimintatapojen ylläpitäminen tulisi ottaa kaiken toiminnan keskiöön. Suomen on vaalittava puhdasta ilmastoa ja vietävä vihreää viestiä maailmalle. Luovutaan fossiilisista polttoaineista ja suositaan kierrätystä.

Nuoret systemaattisesti mukaan päätöksentekoprosesseihin

Nuoret tulisi sisällyttää systemaattisesti päätöksentekoprosesseihin paikallisella ja kansallisella tasolla. Nuorilla on erilaisia näkökulmia, taustoja ja kokemuksia, joita pitäisi kuunnella silloinkin, kun ne ovat erilaisia kuin aikuisten.

Nuoria ei saa unohtaa päätöksenteossa

Nuoria ei koskaan saa unohtaa päätöksenteossa. On tärkeää kuulla nuorten ääni ja antaa mahdollisuus vaikuttaa merkityksellisellä tavalla, ei vain siksi, että se näyttää hyvältä.

Enemmän nuoria päättäjiä

Suomeen tarvitaan enemmän nuoria päättäjiä, jotka ovat valmiita puolustamaan vähemmistöjä ja ympäristöä. Tarvitaan lisää ihmisiä, jotka ovat perillä ajankohtaisista asioista ja haluavat muuttaa vanhahtavia toimintatapoja ja uskaltavat mennä myös valtavirtaa vastaan.

Kuunnelkaa aidosti

Nuoria tulisi kuulla aidosti ja osallisuuden tulisi olla aitoa myös päätöksenteossa.