Tehtävien kasaantuminen yksittäisille nuvalaisille ja toimijoiden hyvinvointi

Selkeän työnjaon puute Nuorisovaltuustossa aiheuttaa tehtävien kasautumisen yksittäisille nuorisovaltuutetuille. Osa nuorisovaltuutetuista on passiivissia ja se heikentää muiden motivaatiota. Näin nuorisovaltuuston hallitukselle jää vastuulleen paljon tehtäviä.

Ratkaisuksi tähän toimii selkeät toimintamallit, vastuun jakaminen koko nuorisovaltuuston kesken, 

 • Kun ei selkeää työnjakoa nuvalaisten kesken tehtävistä, hommat kasaantuvat aktiiveille
 • Motivaatiota heikentää osan epäajtiivisuus/passiivisuus
 • Hallituksen tms. vastuulle jää paljon tehtävää

Ratkaisuja:

 • Selkeät toimintamallit
 • Antaa vastuuta ja luottaa muihin, jolloin jokainen saa oppimiskokemuksia ja pystyy kehittymään aktiivina
 • Roolien jako tärkeää
 • Tukena toiminnassa nuvakummit esim. kuntapolitikko
 • Ohjaaja joka kannustaa ja tukee nuvaa vaikka ohjaaja vaihtuisi
 • Yhteisöllisyyden lisääminen ja ryhmäyttäminen nuvan kesken

Nuorten syrjäytyminen ja mielenterveysongelmat erityisesti korona-aikana

Helpotetaan syrjäytyneitä ja mielenterveysongelmaisia nuoria. Epäsuorasti koskettaa koko yhteiskuntaa koska tällaiset nuoret ongelmallisia ja kustannuksia yhteiskunnalle. Syrjäytyneen nuoren kustannukset yhteiskunnalle 1 200 000 €.

Ratkaisuna mahdollisimman matalan kynnyksen apua pieniinkin ongelmiin; ei pitäisi tarvita vakavaa ongelmaa avun saamiseksi. Nuorisotyön ja koulun oppilashuollon budjettia pitäisi kasvattaa merkittävästi, jotta niillä olisi mahdollista antaa suuremmalla kapasitettilla yksilöllisempää apua sitä tarvitseville.

Koronan vuoksi myös etäkoulussa näiden palveluiden pitäisi pystyä kertomaan palveluistaan, ja ennaltaehkäisevän toiminnan tulee jatkua ja sopeutua vallitsevaan tilanteeseen.

Nuorisovaltuuston kantaa ei oteta huomioon

Nuorisovaltuuston kantaa ei aina oteta huomioon, joitain päätöksiä saatetaan tehdä kuulematta nuorten kantaa. Päätöksenteko ei ole tarpeeksi avointa ja nuoria ei olla valmiita osallistamaan tarpeeksi.

Ratkaisu:

 • Kuntalaissa määritelty nuorten oikeus puhe-ja läsnäolo-oikeuteen kunnanvaltuustossa-ja hallituksessa. Kaikille nuorisovaltuustoille suora aloiteoikeus kunnanvaltuustoon. Nuorisovaltuustolla oltava budjetti ja kummivaltuutettu
 • Velvoitetaan kuntapäättäjiä ja nuoria käymään keskustelua keskenään kunnan asioista ja tulevaisuudesta. 

Vaikutuksia:

 • Helpotetaan nuorten elämää ja mahdollisuutta tuoda äänensä kuuluviin
 • Kunnan päätökset vaikuttavat kaikkiin kuntalaisiin nyt ja tulevaisuudessa
 • Nuorien kuuleminen pitovoimatekijä kunnalle
 • Lisää yhteisöllisyyttä