Pakollinen iltapäivätoimintamahdollisuus jokaisessa koulussa

Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta tai turvallista viettää pidempää aikaa kotona yksin, esimerkiksi vanhempien työn tai muun tekijän takia. Tästä syystä pitäisi kaikissa koulussa olla pakollinen iltapäivätoimintamahdollisuus, esimerkiksi yhdessä muiden lähialueen koulujen kanssa, jotta nuorella olisi turvallinen paikka mihin mennä koulun jälkeen, jotta koulunkäynnin aikataulut helpommin voitaisiin sovittaa yhteen vanhempien työnteon mukaan.

Discord vaikuttamisesta kiinnostuneille nuorille

Nuva ry perustaa Discord-serverin, jossa voi tutustua muihin ympäri Suomea ja ottaa helposti yhteyttä nuvalaisiin. Siellä on mahdollista tehdä toimiva moderointia, sillä Nuvasta eri puolilta Suomea varmasti suostuu valvomaan ihmisten käytöstä siellä. Siellä pystyy perusta monia erilaisia keskustelupalstoja, jotka ovat kaikki samassa paikassa kätevästi. Myös esim. Nuvan videopelitapahtumia voisi järjestää siellä.

Helpompi pääsy mielenterveyspalveluihin

Terapiaan/kuraattorille/psykiatriselle sairaanhoitajalle yms. pitäisi päästä matalemmalla kynnyksellä, helpommin ja ilmaiseksi. Kun nuoret ja aikuiset saavat apua helpommin, heitä ei syrjäydy niin paljon työelämästä ja se parantaa työvoimaa.

Lisää julkisen liikenteen vuoroja syrjäseuduille

Kaukana keskustasta asuvat nuoret pystyisivät itsenäisesti näkemään kavereita, sekä menemään kaupungille jos julkisia menisi useammin ja enemmän. Kavereiden näkeminen parantaisi syrjemmässä asuvien sosiaalisia suhteita, ja itsenäinen kulkeminen lisäisi nuorten itsenäisyyttä kun pitäisi itse huolehtia että ehtii bussiin.

Lisää demokratiakasvatusta

Kouluissa tulisi tuoda demokratiakasvatusta huomattavasti enemmän ja paljon lähestyttävämmin ala-asteelta saakka nuorille esiin niin yhteiskuntaopin tai opotunneilla kuin puolueiden vierailujen kautta.

Pyöräilyn nosto kunniaan

Panostetaan pyöräteihin ja innostetaan ihmisiä liikkumaan pyörällä. Liikunnan vaikutukset mielenterveyteen ja koulutyöhön ovat kiistämättömät. Myös luonto kiittäisi ekologisemmasta ratkaisusta.

Opintolainan välttämättömyys pois

Tällä hetkellä alle 18-vuotiaatkin voivat joutua ottamaan opintolainaa hyvin matalalla kynnyksellä jos asuvat omillaan. Monella ei ole toisen asteen opiskelujen aikaan voimavaroja työskennellä saadakseen välttämättömät tulot. Ei ole kuitenkaan myöskään kovin optimaalista että nuoret ovat veloissa jo ennen täysi-ikäisyyttä, jotta he saavat ostettua itselleen syömistä. Ei ole myöskään oikein olettaa vanhempien elättävän omillaan asuvaa lastaan, sillä omillaan asumisessa on enemmän kuluja kuin jos hän asuisi kotona, eikä kaikilla ole varaa auttaa.
Velat aiheuttavat stressiä monelle nuorelle, ja ellei niitä pysty maksamaan sittenkään takaisin, on ongelmissa. Ei 15-16v omilleen muuttava osaa mitenkään arvioida omaa velan maksukykyään 3-4 vuoden päästä. On siksi kohtuutonta että sen ikäisten on pakko ottaa velkaa, sillä joillekin muuttaminen on täysin pakollista huonojen kulkuyhteyksien takia.

Rehellistä ja rentoa keskustelua liikenneturvasta

Pienillä paikkakunnilla yleinen asenne liikenteeseen on välinpitämätön ja nuorten ajotyyli on usein holtitonta. Esimerkiksi suurien ylinopeuksien riskejä ei tunnisteta ja tietoisuus on vähäistä. Asia voitaisiin ratkaista tuomalla asiantuntijoita, kuten liikenneturva / poliisi tms. keskustelemaan aiheesta nuorten kanssa paikkoihin, jossa nuoret viettävät aikaa (esim. nuokkarit, tori, taphtumat…). Keskustelu olisi syyllistämisen sijaan rentoa ja opettavaista. Nuoret kiinnostuisivat ja kuuntelisivat, eivätkä kokisi oloaan ”uhatuiksi”.