Hyvinvointialueiden yhdistäminen ja rahoituksen parempi ohjaus

Valtion ohjaus hyvinvointialueille pitää arvioida uudelleen. Hyvinvointialueita on erityisesti Uudellamaalla yhdistettävä, jotta ne voivat pysyä elinvoimaisina. Hyvinvointialueiden tulee tehdä tämän hallituskauden aikana VM:n avustuksella arviointimenettely, jossa tulee huomioida myös vaikutukset alueen kuntien elinvoimaan ja mm. koulutuspalveluihin.

Ekologiset toimintatavat keskiöön

Ekologisten toimintatapojen ylläpitäminen tulisi ottaa kaiken toiminnan keskiöön. Suomen on vaalittava puhdasta ilmastoa ja vietävä vihreää viestiä maailmalle. Luovutaan fossiilisista polttoaineista ja suositaan kierrätystä.

Nuoret systemaattisesti mukaan päätöksentekoprosesseihin

Nuoret tulisi sisällyttää systemaattisesti päätöksentekoprosesseihin paikallisella ja kansallisella tasolla. Nuorilla on erilaisia näkökulmia, taustoja ja kokemuksia, joita pitäisi kuunnella silloinkin, kun ne ovat erilaisia kuin aikuisten.

Lisää yhteistyötä nuorten ja päättäjien välille

Päättäjät ja nuoret voisivat tehdä enemmän yhteistyötä. Esimerkiksi erilaiset työryhmät, joissa nuorten mielipiteitä voitasiin kysyä voisi olla keino kuulla nuorten ajatuksia esimerkiksi kotikunnan asioista.

Helpotetaan hoitoon pääsyä

Jos on mielenterveysongelmia, voi olla todella vaikeaa päästä avun piiriin. Meidän pitäisi purkaa mielenterveyden stigmaa ja tehdä hoitoon pääsystä edullisempaa ja vähentää byrokratiaa.