Kriterium 1: Interaktion

Ungdomar bemöts med en lyssnande inställning.

Delaktigheten grundar sig på interaktionssituationer där alla medverkande möter varandra på ett respektfullt och ärligt sätt. Interaktionen kan ske ansikte mot ansikte eller i digitala miljöer. Målet är att alla parter upplever att de blir hörda och att man samtalar i samförstånd. Av kommunens medarbetare kräver detta mod att frigöra sig från sin yrkesroll och yrkesjargong, samt att inse och medge att ungdomar kan ha expertis på olika områden. De bästa och mest innovativa lösningarna hittas ofta när man är nyfiken och öppen för olika synsätt, samt vågar ändra sina egna uppfattningar och antaganden när det behövs.

Att överväga:

  • Jag är intresserad av och uppskattar ungdomars synsätt och åsikter.
  • Jag tror att ungdomar har expertis.
  • Jag har tillräckligt med tid för interaktion med ungdomar innan jag fattar beslut.
  • Jag beaktar unga personers ålder och utvecklingsnivå i min språkanvändning.
  • Jag vågar ändra mina egna uppfattningar och antaganden när det behövs.