Kriterium 10: Samarbete

Kommunen samarbetar med olika organisationer för att utveckla ungas delaktighet.

Ungas delaktighet förutsätter samarbete. Nätverkande och nyttjande av yrkeskunskaper innebär förutom samarbete inom den offentliga sektorn även partnerskap med företag och aktörer inom den tredje sektorn. Ungdomar kan till exempel via organisationer och föreningar delta i samhällets verksamhet och i hobbyn.

Utveckling av samarbetet mellan olika organisationer kräver målmedvetenhet. I praktiken betyder det att man måste komma överens om exempelvis hur man vill utveckla samarbetet och nyttja redan befintlig expertis.

Att överväga:

  • Jag drar nytta av expertis som finns inom olika organisationer för att ge ungdomar möjlighet att bli hörda och stärka deras aktörskap.
  • Vår kommun har byggt upp ett målinriktat samarbete med olika organisationer för att förbättra ungas delaktighet.
  • Vi har kommit överens om vår kommuns och organisationernas roller i utvecklingsarbetet.