Kriterium 11: Kunskaper

Tjänsteinnehavare och anställda inom kommunen får utbildning om ungas delaktighet.

För att ungas delaktighet ska realiseras krävs kompetenser av kommunens medarbetare. De måste ha kunskaper om både barncentrerat arbete och delaktighet i allmänhet. Sådana kompetenser föds inte av sig själv, utan det förutsätter introduktion och utbildning för kommunanställda.

Att överväga:

  • Jag har tillräckligt med kunskaper och färdigheter för att främja ungas delaktighet i mitt arbete.
  • Jag har möjlighet att delta i utbildning om ungas delaktighet.
  • Jag delar med mig av det jag lärt mig om ungas delaktighet och god praxis med mina kolleger.
  • I vår kommun finns en ansvarig aktör som jag kan be om råd och stöd av i fråga om ungas delaktighet.
  • Vår kommun producerar tillräckligt med information i anknytning till ungdomar som stöd för beslutsfattandet.