Nuorisovaltuustojen rahoitus varmistettava

Nuorisovaltuustojen täytyisi saada edes jonkin rahoitusta lakisääteisesti valtiolta. Osassa kunnista nuorisovaltuustoille ei ole tiedossa rahaa edes kaupungilta ja kunnassa, jossa itse asun, ei nuorisovaltuustolla ole tällä budjettia vaikkakin meillä on mahdollisuus saada pientä rahoitusta kaupungiltamme, mutta sekin vaatii todella tarkat perusteet.

Suomen pitäisi ottaa mallia Rooseveltin New Deal -ohjelmasta

Suomen valtio voisi ottaa mallia Rooseveltin New Deal -ohjelmasta. Valtion talouden voi korjata ottamalla velkaa ja sillä taas sitten tarjota valtion toimesta työpaikkoja niin siitä saa veroja ja ihmisillä on rahaa ostaa asioita. Näin Suomen talous kasvaisi.