Opettajien liiallinen luennointi

Ratkaisun kuvaus:

Opettajien opetusmenetelmät ovat liian luentomaisia. Oppitunneille olisi hyvä saada lisää käytännöntekemistä, jotta käsiteltävän aiheen oppisi paremmin. 

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Monipuolisempi opetustapa ottaisi kaikki oppijat huomioon. Kun tunnilla vaihdellaan eri tyylejä, pysyy se mielenkiintoisena ja oppimistulokset parantuvat. Kun opiskelijat saavat tehdä käytännössä juuri kuulemaansa asiaan liittyviä asioita he sisäistävät sen paremmin.

Tuolien kovuus oppilaitoksissa

Ratkaisun kuvaus:

Tuolien kovuus ja huono ergonomia vähentävät kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tuolien mukavuuteen ja ergonomiaan tulisi panostaa enemmän, jotta opiskelijat voisivat paremmin.

Miten edistetään:

Kerrotaan rehtorille uusien tuolien tarpeesta. Kartoitetaan mahtuvatko uudet tuolit koulun budjettiin ja jos ei, niin hankitaan sponsoreita tukemaan hanketta

Pakkoruotsi korvattava valinnaisella kielellä

Ratkaisun kuvaus:

Ruotsin kielen opettamiseen menee liikaa resursseja suhteessa siihen, kuinka paljon kieltä tarvitaan tai käytetään.

Asian edistäminen:

Ruotsin kielen tarpeellisuudesta teetettäisiin kysely jonka tulokset luovutettaisiin eduskuntaan.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Opiskelijoilla olisi enemmän motivaatiota opiskella sellaista kieltä, jonka kokee itselleen tärkeäksi ja tarpeelliseksi.

Lepohuone kouluun

Miksi se tarvitaan?

 • Voi rauhoittua tuntien välissä
 • Vähentää ahdistusta ja stressiä
 • Pitkät koulupäivät voivat olla uuvuttavia
 • Auttaa mm. Migreenikohtauksen saanutta opiskelijaa rauhoittumaan ja toipumaan

Miten edistetään:

Rahoitus:

 • Pyydetään sponsoreilta, koululta ja opiskelijakunnalta avustusta
 • Järjestetään myyntitapahtuma jolla hanketta rahoitetaan

Tilat:

 • Tuodaan tarve ilmi koulutuskuntayhtymässä ja anotaan sopivaa tilaa koululta
 • Kalustetaan tila sohvilla ja divaaneilla
 • Huolehditaan tilan äänieristyksestä ja pidetään tila aina hämäränä ja hiljaisena
 • Tilojen käyttöä, hiljaisuutta ja siisteyttä valvoisi tuutorit ja opiskelijakunnan hallitus

Opintomatka avaruuteen

Ratkaisun kuvaus:

Lähetetään neljä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa, yksi opettaja ja tulkki avaruuteen kuukaudeksi. Opiskelijat matkalle arvotaan hakijoiden joukosta. Matka tarjoaa harvinaisen kokemuksen opiskelijoille ja sen aika tutkitaan nuorten aivojen ja muistin kehitystä. Matka on osallistujille maksuton. Sponsoreina toimisivat Suomen valtio, NASA, Elon Musk ja Coca-Cola. Lisäksi kartoitetaan muiden tukijoiden mahdollisuutta.

Mihin haasteisiin ratkaisu vastaa:

 • Suomelle enemmän näkyvyyttä avaruuskeskustelussa
 • Nuorille ennenäkemätön tilaisuus
 • Tietoa suomalaisten nuorten aivojen ja muistin toiminnasta ennen avaruutta, avaruudessa ja avaruuden jälkeen