Koulurakennukset fasiliteetit kuntoon

Koulujen tulee olla turvallisia ja viihtyisiä paikkoja. Tämä tarkoittaa myös sitä, että luokkien ja esimerkiksi WC-tilojen kunnosta on pidettävä huolta.

Maukasta kouluruokaa

Kouluruuan makuun voisi panostaa enemmän esimerkiksi käyttämällä moninaisempia raaka-aineita ja mausteita ruokaa valmistettaessa.

Lisää puistoja Riihimäelle

Riihimäelle tarvitaan lisää puistoja kaupunkilaisten käyttöön. Puistot lisäävät asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Opiskeluergonomia kuntoon

Opiskeluergonomiaan kouluissa tulee kiinnittää huomiota. Jokaiselle oppilaalle tulee olla luokassa esimerkiksi kunnollinen tuoli ja työskentelypiste. Jos oppilaille ei ole tarjolla kunnollisia, ergonomisia työskentelypaikkoja, se voi aiheuttaa monenlaisia kehon liikkuvuuteen liittyviä ongelmia.