Mie haluun harrastaa

Ratkaisun tavoitteena on lisätä harrastusmahdollisuuksia eri osa-alueilta, eri-ikäisille ja matalalla kynnyksellä. Harrastukset olisivat vähemmän kilpailullisia ja mahdollistaisivat kokeilla erilaisia harrastuksia. Vaihtoehtoja olisi enemmän saatavilla kuin tällä hetkellä. Tavoitteena on siis lisätä tasa-arvoa, minimalistisilla kustannuksilla. Kerhoja olisivat esimerkiksi:  

 • Lemmikkikerho 
 • Retkeilykerho 
 • Musiikkikerho 
 • Lasten liikuntakerho 
 • Palloilukerho 
 • Käsityökerho 
 • Vertaistukiryhmiä 
 • Aihekerhoja 

Kerhojen toteuttamiseksi tulisi etsiä vetäjiä, selvittää tilat, mainostaa ja saada muita tietoisuuteen, koota porukka ja hoitaa kustannukset. Lisäksi pitäisi selvittää vastuukysymykset, koulutukset ja suunnitella toiminta sekä etsiä ajankohdat. 

Luontopolkujen kunnostus

Ratkaisun tavoitteena on kunnostaa ja ylläpitää Ruokolahden retkeilyreittejä. Tavoitteena edistää kuntalaisten ja turistien luontomatkailumahdollisuuksia ja tuoda niitä näkyviin Ruokolahden matkailuvalttina. Tarkoituksena on siis brändityönä tuoda kunta esiin positiivisella tavalla. Ratkaisussa uutta on luoda Ruokolahdesta Etelä-Karjalan suurin retkeily- ja luontokohde sekä luoda ennennäkemätöntä yhteistyötä yhteisen asian puolesta. 

Retkeilyreittien kunnostaminen on tarkoitus toteuttaa “isosti”, markkinoimalla hanketta sosiaalisessa mediassa, lehdistössä ja Kiinassa, rakentamalla siitä osa Ruokolahden imagoa yhdessä Etelä-Karjalan Liiton kanssa. Tarkoituksena on rakentaa runsaasti erilaisia reittejä kunnan alueelle: kävely, pyöräily, melonta, vaellus, hiihto, laskettelu, retkiluistelu, kiipeily, lumikenkäily ja triathlon. Reittien kunnostus sallii myös suunnistus-, melonta-, polkujuoksu tai Ruokolahden ympärijuoksun kaltaisten tapahtumien järjestämisen.  

Reittien kunnostus olisi koko kylän hanke: talkoiden ja Leader-rahoituksen avulla. Toteuttaminen tapahtuisi yhteistyössä Lionsien, VPK:n, partion, 4H-yhdistyksen ja KärkiLeaderien kanssa. Yrittäjät olisivat myös mukana. 

Leijonapäivä

Ratkaisussa hahmoteltiin Ruokolahdelle päivää, johon koko kunta osallistuisi ja tuottaisi hyvää mieltä. Päivä lisäisi kunnan vetovoimaisuutta ja kuntalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Päivänä kaikki kuntalaiset voisivat osallistua johonkin aktiviteettiin tai jollain muulla tavoin.  

Päivä olisi uusi perinne Ruokolahdella ja sen teema kytkeytyy tasa-arvon edistämiseen (päivän tunnuslause on ole rohkea kuin leijona, ole oma itsesi!). Päivän toteuttamisen ajankohtana olisi huhtikuun 7. päivä ja tapahtuma olisi vuodesta 2021 lähtien perinne. Leijonanpäivä olisi liputuspäivä kunnassa, jolloin järjestettäisiin runsaasti toimintaa, kuten:  

 • Myyjäiset: kohde vaihtuu vuosittain, kunta apuna (leijonakeksit), joista kerätyt varat lapsiperheille 
 • Leijonadelegaatio 
 • Yrittäjien kanssa yhteistyö 
 • Leijonaksi pukeutunut kunnan työntekijä liikkumaan pitkin kuntaa ja koulua 
 • Arvonnat, tietovisat, bingo, vanhainkodeissa ja kunnan olohuoneissa.  

Koulussa: 

 • Leijonalelut kouluun 
 • Leijonakuningas-elokuvat (luokissa=)  
 • Kuviksen valinnaiset suunnittelevat leijonalipun 
 • Teema-asut, tiktok

Hyvä fiilis

Ratkaisun kohteena oleva ongelma nimettiin “Kuinka Ruokolahdelle saataisiin lisättyä iloista mieltä ja hyvinvointia, ystävällisyyttä?” Ratkaisuksi esitettiin kaiken kattavaa, kokonaisvaltaista ajattelutapaa, joka kulminoituisi siihen, että “kaikilla olisi hyvä fiilis”. Tavoitteena ideassa oli siis mahdollistaa itsensä kehittäminen ja onnistumisen tunteet.  

Idean toteutuksessa esitettiin Ruokolahdella kaikille mielekästä tekemistä, mikä tukisi onnistumisen kokemuksien saamista. Tämä tarkoittaa myös arjen kanssakäymisestä lähtien ajattelu- ja toimintatapojen muutosta: ystävällisyyttä ja positiivisuutta. Ryhmä nosti ratkaisussaan esimerkiksi kunnan työntekijät, jotka sitoutuisivat hyvän fiiliksen pelisääntöihin.

Aktiviteetti- ja teemakeskus

Ratkaisun tavoitteena on saada Ruokolahdesta kansainvälinen sotahistoriallinen kohde. Keskuksen perusrunkona on Simo Häyhä ja sota. Tätä täydentävät vaihtelevat näyttelyt. Tavoitteena on saada Ruokolahdelle lisää asukkaita ja paljon turisteja

Keskukseen ei kuulu ainoastaan museo, vaan myös simulaattoreita ja erilaista toimintaa: vaihtelevat ajan mukaan. Kaikenikäisille sopiva, Ruokolahden ympäristön ja historian yhteenkokoava: lisää kunnan aktiviteetteja, toiminnallisuutta ja kulttuuria.

Projektiin pyydetään rahoitusta yksityisiltä tahoilta, EU:lta ja valtiolta, Kärki-leader sekä Etelä-Karjalan liitto osallistuvat myös. Ruokolahden kunta osoittaa keskukselle tontin ja sen rakentamisessa huomioidaan ekologisuus ja ympäristönäkökulmat. Keskuksessa toimii erilaisia simulaattoreita tarkka-ampumisesta, lentokoneista ym. Keskuksen majoitus toteutetaan sotahengessä ja -tunnelmassa. Keskuksessa hyödynnetään myös sotaveteraanien kertomuksia videoilla. Keskuksessa järjestetään puitteet moninaiselle harrastustoiminnalle: partiotoimintaan, paintballiin ja ammuntaan. Yhteistyötä tehdään Simo Häyhä-museon kansa, pakkiruokailut ja Salpalinja (syyspohja) huomioidaan suunnittelussa.