Puhutaan enemmän erilaisuudesta

Minusta ihmisille pitäisi pitää koulutuksia yhdenvertaisuudesta ja erilaisuuden positiivisuudesta. Jos tämä toteutuu, nuoret olisivat itsevarmempia kuin ennen ja muutenkin tuntuu hyvältä tiedostaa, että kaikki hyväksyy sinut sellaisena kuin olet.

Lastenhoidon mahdollistaminen myös miehille tarkoitetuissa vessatiloissa

Vaikka asia on parantunut, lastenhoidon mahdollisuudet painottuvat pääasiassa naisille tarkoitettuun vessaan tai tilaan, joka on suljettu pois miehiltä. Isät ovat yhtä arvokkaita vanhempia kuin äiditkin, joten tämä jaottelu on naurettavaa. Niinpä pitäisi mahdollistaa oman lapsensa hoito sukupuolesta riippumatta.

Palautejärjestelmä opettajille

Palautejärjestelmä opettajille, eli koska opettajat voivat antaa nuorille Wilma-merkintöjä, miksi me nuoret emme voisi antaa palautetta opettajille? Se tarkoittaisi sitä että voisi antaa esimerkiksi vaikka ”hyvä”-merkinnän hyvästä oppitunnista tai antaa palautetta siitä, että asia selitettiin liian monimutkaisesti.

Hyvinvointialueiden yhdistäminen ja rahoituksen parempi ohjaus

Valtion ohjaus hyvinvointialueille pitää arvioida uudelleen. Hyvinvointialueita on erityisesti Uudellamaalla yhdistettävä, jotta ne voivat pysyä elinvoimaisina. Hyvinvointialueiden tulee tehdä tämän hallituskauden aikana VM:n avustuksella arviointimenettely, jossa tulee huomioida myös vaikutukset alueen kuntien elinvoimaan ja mm. koulutuspalveluihin.

Päättäjien keski-ikä on erittäin korkea

Ratkaisuja ongelmaan:

 • Pitää saada nuorten äänestysaktiivisuus kasvuun
  • Äänestyspaikkoja pitää saada lähemmäksi nuoria
  • Äänestyspaikkoja pitäisi suunnitella nuorten kanssa 
  • Nuorisovaltuusto voisi pitää kampanjan, jossa rohkaistaan nuoria äänestämään
  • Tehdään kuntavaaleista nuorisoystävällisempi kokonaisuus
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat
 • Ehdolle asettumisen kynnystä pitäisi madaltaa
  • Pitäisi järjestää tapahtumia, joissa nuoria opastetaan ja kannustetaan asettumaan ehdolle
  • Puolueiden ehdokashankinta tulisi painottua entistä enemmän nuoriin
  • kuntien tulisi myös järjestää jonkinlaisia kuntalaistilaisuuksia, joissa tiedotetaan mahdollisuudesta asettua ehdolle ja tarjotaan erilaisia tukia
  • Kuntavaalitiedotusta tuotaisiin lisäksi myös oppilaitoksiin
 • Päättäjiä, pitäisi tuoda lähemmäksi nuoria
  • Nuorisovaltuuston tapahtumat: tiiviimpi yhteistyö
  • Kuntalaistilaisuudet
  • Jalkautuminen oppilaitoksiin
 • Äänestysikä alemmas esimerkiksi 16
  • Kannustaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen
  • Äänestyspaikat: toinen aste
  • Äänestysprosentti korkeammaksi
  • Kansalaisaloite