Konkreettinen apu pakolaisuuden vähentämiseksi

Paljon konkreettisimpia tekoja pakolaisuuden vähentämiseksi ja pakolaisleirien poistamiseksi. Maailman järjestöjen tulisi auttaa enemmän maita esimerkiksi tuomalla konkreettisen avun, kuten kouluja, lääkintää yms. Pakolaisleirillä oleville pitäisi etsiä pikimmiten uusi asuinpaikka muista valtioista.

Kehitetään vartijoiden koulutusta

Vähemmistöön kuuluvat joutuvat usein vartijoiden tai muun virkavallan silmätikuksi. On kehitettävä vartijoiden koulutusta, jotta voidaan puuttua heidän ennakkoluuloihin.

Toimitaan yhdessä mustalaisvastaisuutta vastaan

Jotta mustalaisvastaisuus ja syrjintä voidaan poistaa, on tehtävä yhdessä työtä ennakkoluulojen poistamiseksi. Vastuu ei voi olla vain vähemmistöillä ja syrjinnän kokijoilla, vaan kantaväestön on myös otettava vastuuta.

Lisää resursseja nuorisotyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön

Monet nuoret kokevat elämässään turvattomuutta, joka johtuu lisääntyneestä väkivallasta. Lisätään nuorisotyötä ja oikeasti pureudutaan ongelmiin ennaltaehkäisevästi ennen kuin ne kasvaa. Näin voidaan ennaltaehkäistä jengiytymistä, väkivaltaa, syrjäytymistä sekä päihde- ja mielenterveysongelmia.

Lisätään tietoisuutta romanikulttuurista kouluvierailuilla

Romaneita kohtaan on paljon ennakkoluuloja ja syrjintää, joka johtuu osittain tietämättömyydestä sekä romaniesimerkkien puutteesta. Lisätään kantaväestön tietoisuutta romanikulttuurista järjestämällä työpajoja kouluille, jossa romaninuoret voisivat kertoa muille nuorille kulttuuristaan. Näin voidaan ennaltaehkäistä ennakkoluulojen ja asenteiden rakentumista.