Mielenterveystarkastukset pakollisten terveystarkastuksien rinnalle

Pakollisten kouluterveystarkastusten yhteyteen mielenterveystarkastukset, jotta palveluiden kynnys laskee ja nuorten löytävät tarvittaessa apua. Nuoret pääsisivät palveluiden piiriin, sekä mielenterveyspalveluiden kantama tabu poistuisi. Tämän kaltaiset matalankynnyksen palvelut parantaisivat jokaisen nuoren hyvinvointia.