Nuorille suora aloiteoikeus kunnissa

Ratkaisuni ratkaisisi nuorten näkymättömyyden päätöksenteossa, mikä sitouttaisi nuoria omaan kotikuntaan ja toisi osallisuuden kokemusta asukkaille. Ideana on se, että nuorisovaltuusto saa oikeuden tehdä suoraan valtuustoaloitteita kunnanvaltuustolle ja esimerkiksi kunnan nettisivuille luodaan lomake jonka kautta kaikki kunnan nuoret voivat kertoa ideoitaan. Nuorisovaltuusto on velvoitettu käsittelemään kaikki ideat ja tekemään aloitteita niiden pohjalta.

Lisää keskustelua mielenterveydestä terveystiedon tunneille

Mielenterveyttä tulisi käsitellä huomattavasti enemmän esimerkiksi peruskoulun terveystiedossa. Nuoria pitää opettaa tunnistamaan esimerkiksi masennuksen, syömishäiriöiden sekä itsetuhoisuuden oireita, ennen kuin on liian myöhäistä. Monet nuoret eivät uskalla hakea apua mielenterveysongelmiin, koska he pelkäävät joutuvansa suoraan osastolle tai saavansa hullun maineen. Siksi nuorille tulisi kertoa, millä eri tavoilla mielenterveyttä hoidetaan.

Ruotsin viikkotuntien vähentäminen

Pakko ruotsin täytyy säilyä, mutta sen viikkotunteja pitää vähentää. Näin opiskelijoilla olisi lisää aikaa muiden kielten opiskeluun.

Liikenneturvakasvatusta yläkoulussa

Kypärän käytön pois jättäminen on tällä hetkellä suuri ongelma liikenteessä. Mielestäni kannattaisi lisätä liikenneturvakasvatusta yläkouluissa, sillä suurin osa yläkoululaisista ei kypärää käytä.

Lisää yhteisöllisyyttä kouluihin

Kouluissa oppilaat kokevat paljon yksinäisyyttä ja usein kouluissa on jo valmiita ryhmiä, joihin on vaikea päästä sisään. Yksinäisyys vaikuttaa negatiivisesti oppimiseen. Kouluissa voitaisiin edistöö yhteisöllisyyttä järjestlmällä esimerkiksi keskusteluryhmiä, joissa voidaan jutella ja saada uusia ystäviä. Ulkomaalaistaustaisille oppilaille myös suomen kielen ryhmät auttavat yhteisöllisyyden rakentamisessa kun oppilaille muodostuu ytheinen kieli.