Samråd med ungdomar vid beredningen av regeringens ungdomspolitiska program

Finlands regering kommer att utarbeta en plan som definierar de viktigaste målen och åtgärderna vad gäller ungdomar under de kommande åren. Planen kallas till regeringens ungdomspolitiska program (förkortas VANUPO). Ministeriet vill involvera ungdomar i utarbetandet av planen.  

Resultat av samrådet

Resultaten av det nationella samrådet med ungdomar har publicerats. Resultatet av samrådet finns på undervisnings- och kulturministeriets hemsida på https://okm.fi/sv/horande-av-unga. (Länken öppnas i en ny flik)

Rapporten finns att läsa här (på finska)!

Sammanfattning av rapporten finns att läsa här (på finska)!


På begäran av undervisnings- och kulturministeriet frågar vi unga i åldern 13-25 år, vad de anser vara viktigt. Vad ska nästa Finlands regering göra för de unga? Enkäten består av bakgrundsfrågor och tre (3) innehållsfrågor. Läs frågorna noggrant! 

Dina svar kommer att användas för att förbereda planen på ministeriet, så dina svar spelar verkligen roll! Svarstiden är fram till 14.10.2022. På basen av enkätsvaren ordnas workshoppar för unga under hösten 2022, då ämnen som är viktiga för unga kommer att diskuteras mer ingående. 

SVARSPERIODEN FÖR UNDERSÖKNINGEN ÄR SLUT, UNDERSÖKNINGEN FÅR ÖVER 7000 SVAR RUNDT FINLAND!

TACK TILL ALLA SOM SVAR!

De preliminära resultaten av samrådsundersökningen finns här

Enkäten genomförs av Kompetenscentret för delaktighet och Nuorten Akatemia. Om du har frågor kan du kontakta: 
 
Antti Ollikainen 
projektkoordinator 
+358 50 3384485 
antti.ollikainen@nuortenakatemia.fi 
Nuorten Akatemia / Kompetenscentret för delaktighet 
 
Marja Pulkkinen 
överinspektör 
+358 2953 30113 
marja.n.pulkkinen@gov.fi 
Undervisnings- och kulturministeriet 

29.8.2022