EPAS-ohjelman laajentaminen

Euroopan parlamentin Ambassador School -ohjelmaa (EPAS) pitäisi laajentaa Suomessa, jotta yhä useampi nuori tutustuisi EU:n toimintaan.

Nuorten ääni mukaan NATO-päätöksentekoon

Suomen pitäisi edistää nuorten osallistamista myös NATO-päätöksenteossa. Tämän pitäisi alkaa koulussa, jossa pitäisi käsitellä NATO:n toimintaa. NATO:ssa voisi olla nuorisovaltuuston tyyppinen toimielin, jolla kuullaan nuoria tai nuorisodelegaattitoimintaa.

Nuorille tietoa YK:n toiminnasta

Harva nuori ymmärtää YK:n toimintaa tai esimerkiksi tietää nuorten vaikutusmahdollisuuksista YK:ssa. Nuorille pitäisi kertoa enemmän esimerkiksi koulussa, miten YK (ja muut kansainväliset toimielimet) toimii.

Rohkaisua kansainvälisyyteen

Oppilaitosten pitäisi järjestää enemmän vierailuja muihin maihin ja toisaalta myös vastavuoroisesti. Nuoria pitäisi rohkaista kieltenopiskeluun ja mahdollistaa erilaisten kielten oppiminen laajentamalla opetustarjontaa.

Saavutettavampi EU

EU:n pitäisi tulla saavutettavammaksi esimerkiksi nuorille ja niille, jotka asuvat syrjäseuduilla.

Vaihto-opiskeluista hyödyllisempiä

Vaihto-opiskelumahdollisuuksia tulisi monipuolistaa esimerkiksi niin, että vaihtoon voisi hakeutua omien akateemisten kiinnostusten pohjalta. Olisi myös tärkeää, että vaihto-opiskelujen aikana tehtyjä opintoja voisi hyväksilukea suomalaiseen kouluun palatessa.

Turvallisuuden tunnetta vaihto-opiskeluun

Vaihto-opiskelut pitäisi toteuttaa niin, että nuoret tuntisivat olonsa turvalliseksi. Vaihtomahdollisuuksia voisi esimerkiksi toteuttaa yhdessä kaverin kanssa ja vaihtokouluun ja -perheeseen tutustua esimerkiksi sosiaalisen median kautta jo ennen vaihtoa.