Matalankynnyksen apua

  • Pop up kuraattori: matalalla kynnyksellä voisi mennä puhumaan kuraattorin kanssa
  • Kuraattori voisi tulla esittelemään toimintaansa luokittain, jotta mahdollisimman moni tietäisi käytännöistä
  • Apua hakiessa ei tarvitsisi olla yksin ja voisi mennä kaverin kanssa
  • Avoimia tunteja terveydenhuollon ammattilaisten vetämänä
  • Enemmän puhetta koulusuoriutumisesta ja stressistä ja enemmän tietoa, helpompi avun saanti
  • Vertaiskeskusteluja muutamaa vuotta vanhemman nuoren kanssa esim tuutoreiden kanssa

Miten saada kaikki mielenterveyspalveluiden pariin?

Euroopan unionin on tehtävä työtä mielenterveyteen liittyvien stigmojen poistamiseksi. Erityisesti nuorten mielenterveyttä on tuettava ja heitä on kannustettava avun piiriin erilaisten kampanjoiden ja hankkeiden avulla. Mielenterveyden palveluiden tulee olla helposti kustannettavissa ja saavutettavissa yksilötasolla. Euroopan unionin jäsenmaiden kesken tulee
luoda ilmapiiri, jossa fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat tasavertaisia. Komission on tehtävä lakialoite, jossa psyykkinen väkivalta tuomitaan oikeudellisesti yhtä vakavasti kuin fyysinen.