Lisää keskustelua mielenterveydestä

Moni nuori on huolissaan omasta tai läheisensä jaksamisesta. Keskustelua jaksamisesta ja mielenterveydestä ja tietoa keinoista ja kanavista saada apua on lisättävä.

Ohjausta arjen pärjäämiseen

Nuoret kaipaavat neuvontaa ja ohjausta siihen, miten löytää tasapaino koulun, harrastusten ja vapaa-ajan välillä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kiinnittämällä huomiota nuorten hyvinvointiin ja tarjoamalla siihen opastusta ennaltaehkäistään monia sosiaalisia ja terveyteen liittyviä ongelmia.

Koulustressin vähentäminen

Nuorten elämä on kuormittavaa. Kouluissa tulisi kiinnittää huomiota koulutyön kuormittavuuteen ja ennen kaikkea koulutyöstä palautumiseen. Suorituspaineista ja stressistä voitaisiin keskustella entistä enemmän ja avoimemmin.

Vertaistuki apuna mielenterveysongelmiin

Koulussa moni on stressaantunut ja ahdistunut. Kuitenkaan moni ei uskalla hakea apua. Mielestäni voisi olla kuraattorilla käyntejä ryhmässä tai anonyymisti

Nuorten mielenterveysongelmia ei saa vähätellä

Nuorten mielenterveys on nykyaikana todella huonoa ja apua on vaikea saada. Osa nuoria kohtaavasta henkilökunnasta on epäammattimaisia eivätkä ota ongelmia tosissaan. Nuoret potevat stressiä, ahdistusta, masennusta ja uupumusta yms. Nuoret täytyy ottaa tosissaan, jopa pienet asiat voivat tuntua pahalta ja järisyttää nuoren hyvinvointia. Koulun henkilökunta ei aina ota tarpeeksi tosissaan nuorten ongelmia ja heille on siksi vaikea puhua. Tarvitsemme kunnon psykologit ja kuraattorit kouluihin, jotka eivät vähättele ongelmia. 

Mielenterveyspalvelut kuntoon

Nuorten mielenterveyspalveluihin on paljon jonoa, ja ne ovat vähän puutteellisia. Apua tulisi saada silloin kun sitä tarvitsee eikä kuukausien päästä.

Lisää resursseja mielenterveyspalveluihin

Nuoret ovat tulevaisuus ja ovat jatkossa niitä jotka päättävät asioistamme. Tähän tarvitaan sekä psyykkisesti että fyysisesti terveitä nuoria, joten mielenterveyspalveluiden saatavuudella on suuri merkitys tulevan sukupolven kasvulle. Mielenterveyspalveluihin tulee saada lisää resurssia ja erityisesti nykyisten päättäjien tulee se tiedostaa ja määrätietoisesti pyrkiä toteuttamaan lisäresurssi. Nuoret eivät voi hyvin ja se tulee vaikuttamaan myös Suomen tulevaisuuteen. 

Mielenterveyspalveluihin tulee päästä nopeasti

Mielenterveyspalveluiden tulisi olla helposti lähestyttäviä ja saavutettavia kaikille. Palveluiden piiriin tulee päästä nopeasti. Nopea avunsaanti edistää nuorten terveyttä ja takaa paremman tulevaisuuden. Tämä vaatii lisää henkilökuntaa sekä asenteen muutoksen. Mielenterveyspalveluiden saatavuuden tulisi olla ykkösasia kaikissa kunnissa, kouluissa ja terveyspalveluissa.

Matalan kynnyksen palvelut

  • Terveydenhuollon ammattilaiset enemmän läsnä nuorten elämässä
  • Jokaisen hätä on yhtä arvokas ja tärkeä, oli se sitten kuinka iso tai pieni tahansa