Ehkäistään nuorten syrjäytymistä

Ehkäistään ääripopulismia mahdollistava syrjäytyminen. Erityisesti nuorten syrjäytyminen johtuu esimerkiksi mielenterveysongelmista tai kiusaamisesta ja johtaa pahimmillaan etääntymiseen yhteiskunnan rakenteista. Parannetaan mielenterveys- ja sotepalveluita, osallistetaan kansalaisia ja luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Nuorten mielenterveyspalveluihin enemmän resursseja

Nuorten mielenterveyspalveluihin tulee suunnata lisää resursseja. Jonoja täytyy saada lyhyemmiksi, että hoitoonpääsyä ei tarvitsisi jonottaa pahimmillaan useita kuukausia vaikka tilanne olisi akuutti. Myös työntekijöiden määrää tulee lisätä. Olisi myös tärkeää madaltaa nuorten kynnystä hakeutua avun piiriin.

Koulujen mielenterveyshuoltoon tulee panostaa

Kouluissa tulee panostaa fyysisen terveydenhuollon lisäksi myös mielenterveyden huoltoon. Yksi ratkaisu olisi esimerkiksi oman kouluterveydenhoitajan tai mielenterveysasioihin keskittyvän nuorisotyöntekijän palkkaaminen jokaiseen kouluun.

Helpotetaan hoitoon pääsyä

Jos on mielenterveysongelmia, voi olla todella vaikeaa päästä avun piiriin. Meidän pitäisi purkaa mielenterveyden stigmaa ja tehdä hoitoon pääsystä edullisempaa ja vähentää byrokratiaa.

Keskitytään nuorten vahvuuksiin

Ehkäisevässä mielenterveystyössä pitäisi keskittyä nuorten vahvuuksiin ja yrittää oikeasti parantaa nuorten oloa kyseisellä hetkellä ja tulevaisuudessa