Helpompi pääsy mielenterveyspalveluihin

Terapiaan/kuraattorille/psykiatriselle sairaanhoitajalle yms. pitäisi päästä matalemmalla kynnyksellä, helpommin ja ilmaiseksi. Kun nuoret ja aikuiset saavat apua helpommin, heitä ei syrjäydy niin paljon työelämästä ja se parantaa työvoimaa.

Ennalta ehkäiseviä mielenterveyspalveluita

Mielenterveys tarkistukset ja avoimet matalan kynnyksen mielenterveys palvelut. Nuorilla pitäisi olla helppo päästä mielenterveyspalveluihin riippumatta taustasta tai arvosanoista. Tämä ennaltaehkäisisi nuorten mielenterveys ongelmia ja auttaisi estää negatiivisia kierteitä.

Lisää keskustelua mielenterveydestä terveystiedon tunneille

Mielenterveyttä tulisi käsitellä huomattavasti enemmän esimerkiksi peruskoulun terveystiedossa. Nuoria pitää opettaa tunnistamaan esimerkiksi masennuksen, syömishäiriöiden sekä itsetuhoisuuden oireita, ennen kuin on liian myöhäistä. Monet nuoret eivät uskalla hakea apua mielenterveysongelmiin, koska he pelkäävät joutuvansa suoraan osastolle tai saavansa hullun maineen. Siksi nuorille tulisi kertoa, millä eri tavoilla mielenterveyttä hoidetaan.

Nuorten terapiatakuu

Nuorten terapiatakuu ja matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin enemmän resursseja, jotta nuorten mielenterveyskriisiin saataisiin edes jonkun verran apua. Myös esimerkiksi se ettei leikkauksia lapsikorotukseen tai jälkihoidon ikärajaa laskettaisi auttaisi mielenterveyteen ja itsenäistymiseen positiivisesti.

Parempia mielenterveyspalveluita

Helpompi saada apua mielenterveys ongelmiin. Esimerkiksi walk in terapiaa tai ylipäätään matalan kynnyksen mielenterveys palveluita.

Mielenterveystarkastukset pakollisten terveystarkastuksien rinnalle

Pakollisten kouluterveystarkastusten yhteyteen mielenterveystarkastukset, jotta palveluiden kynnys laskee ja nuorten löytävät tarvittaessa apua. Nuoret pääsisivät palveluiden piiriin, sekä mielenterveyspalveluiden kantama tabu poistuisi. Tämän kaltaiset matalankynnyksen palvelut parantaisivat jokaisen nuoren hyvinvointia.

Nuorille ilmainen pääsy terapiaan

Se voisi parantaa pääsyä terapiaan jos sitä tarvitsee, saattaisi parantaa ylipäätäistä mielenterveyttä ja parantaisi nuorten hyvinvointia.

Apua nuorilta nuorille

Mielenterveysongelmiin voi liittyä myös pieniä käytännön asioita, joihin ei välttämättä tarvitse muuta kuin simppelin ratkaisun. Jonot mielenterveyspalveluihin ovat pitkät ja useammat nuoret tarvitsevat apua. Joskus vain sekin, että joku kuuntelee ja on tukena voi auttaa. Perustetaan siis uusi järjestö, jossa nuoret auttavat toinen toistaan mielenterveysasioissa vertaistuen avulla anonyymisti netissä tai kasvotusten.