Verotetaan rikkaita

Verotetaan rikkaita enemmän ja käytetään verorahat esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Itsenäistymistyä tukevaa opetusta koulussa

Koulussa pitäisi puhua enemmän itsenäistymiseen liittyen ja kouluissa voisi olla jokin kurssi, jossa käydään läpi itsenäistymiseen ja talouden hallintaan liittyviä käytännön asioita. Olisi todella tärkeää, että talous- ja raha-asioita käytäisiin läpi jo peruskoulussa ja lukiossa/amiksessa. Tarvetta on myös ‘’step to step”-opastukselle rahan käyttöön ja viranomaisasiointiin esimerkiksi jollain yhteiskuntaopin kurssilla. Opetuksen pitäisi painottua enemmän omaan henkilökohtaiseen talouden hallintaan. Itsenäistyessä voidaan kaivata erityisesti taloudellista tukea, mutta koulusta ei saada tietoa sen hakemiseen.

Kuukautistuotteiden hinta alas

Menstruoiville kuukautistuotteiden käyttö on pakollista, jolloin niiden hinta ei tulisi olla kellekään este niiden käyttämiseen. Varsinkin nuorilla on usein pieni budjetti, josta kuukautistuotteet voivat olla iso osa. Kuukautistuotteista ainakin siis verotusta tulisi laskea.

Toimeentulo

Opiskelija-alennukset laajemmin käyttöön kunnassa ja mm harrastuksissa

Kauppa auki pidempään tai 24h (kesäisin ainakin)

Mihin haasteeseen ratkaisu vastaa?

  • Mahdollistaa väljemmän asioinnin kaupassa
  • Mäntyharjulla kesäisin on paljon enemmän asukkaita ja kaupan aukioloa voisi pidentää, jolloin kuntakin hyötyisi siitä verotuloin.
  • Esim. työvuorot voi päättyä vuorotyöläisiltä vasta yhdeksän jälkeen jolloin kauppaan ei enää ennätä.

Ratkaisun kuvaus:

  • Lähestyttävä idealla kauppiasta. Kokeilua voisi ehdottaa kauppiaalle kesäaikana.
    Voisi teettää kyselyn kuntalaisille/kesäasukkaille, onko tarvetta kauppojen pidennetylle aukioloajalle.
  • Mäntyharjulla on kaksi kauppaa, voisiko ne esim. tehdä vuoroviikoin ”yövuoroja”, jos molemmilla on intoa kokeilla pidennettyä aukioloaikaa.

Miten ratkaisu kehittää kotiseutua?

  • Lisää työllisyysmahdollisuuksia. Lisää vetovoimaa. Viestii kunnan ”virkeydestä”.

Ketkä ratkaisusta hyötyvät?

  • Asukkaat, vuorotyöläiset, kunta, kauppias, jos myyntiä on. Yökukkujat

Nuorten työmarkkina-aseman heikkous ja nuorisotyöttömyys

Nuorten työmarkkina-aseman heikkous ja nuorisotyöttömyys ovat Euroopan laajuisia ongelmia. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmaissut tahtonsa konkretisoida kysymystä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla, jossa määritellään eurooppalaisille yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille

Komission tulee nostaa nuorten työmarkkinakysymykset prioriteetikseen käyttäen välineenään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria. Tämä edellyttää visionäärisempää johtajuutta ja sitä, että komissio oikeudellisesti sitovin toimin toteuttaa pilarin takaamia oikeuksia. Vain tällöin nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet työelämässä taataan.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Innovaatiot ja kasvuyritykset eivät ole levittäytyneet tasaisesti ympäri unionia. Työvoiman liikkuvuus on tällä hetkellä liian yksisuuntaista.

EU:n tulee tukea taloudellisesti jäsenmaita, joihin työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Ehtona on, että maat noudattavat unionin periaatteita ja kykenevät suoriutumaan rahoituksen saavasta hankkeesta.


Keinoihin lukeutuu: Myönnetään EU:n takaamia lainoja kasvuyrityksille, jotka sijaitsevat osissa Eurooppaa, jonne työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Kannustetaan korkeakouluja erikoistumiseen eurooppalaisten korkeakouluverkostojen kautta. Luodaan työntekijöille mahdollisuuksia lähteä työskentelemään projektiluontoisesti toiseen EU-maahan.