Uudet nuorisotilat

Mukavia illanviettopaikka nuorille, esimerkiksi nuorisotila, jotka saisi nuoret liikkumaan kotoa ja parantaisivat hyvinvointia.

Jalkautuminen nuorten pariin

Hankitaan lisää toimintaan osallistuvia ja vapaaehtoisia jalkautumalla nuorten pariin, esimerkiksi järjestämällä pop-up tapahtumia nuorisotaloilla.

Lisätään järjestöjen nuorille suunnattua toimintaa

Hyvä tapa lisätä nuorten aktiivien määrää järjestöissä on lisätä heille suunnattua toimintaa, jotta he pääsevät järjestöjen ja yhdistyksen toimintaan mukaan. Esimerkiksi voidaan lisätä yhteistyötä koulujen kanssa, jotta toiminta olisi lähempänä nuoria.

Varmistetaan järjestötoimintaan osallistumisen mahdollisuudet nuorille

Vapaaehtoistoiminta tuo nuorille lisää yhteisoloa, merkityksellistä tekemistä ja sisältöä arkeen. Nuorilla, erityisesti työssäkäyvillä opiskelijoilla, on liian vähän mahdollisuuksia osallistua omiin aikatauluihin sopivaan vapaaehtoistyöhön, sillä aikataulut on rakennettu muiden ehdoilla. Varmistetaan mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyöhön kaikille.

Lisää resursseja nuorisotyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön

Monet nuoret kokevat elämässään turvattomuutta, joka johtuu lisääntyneestä väkivallasta. Lisätään nuorisotyötä ja oikeasti pureudutaan ongelmiin ennaltaehkäisevästi ennen kuin ne kasvaa. Näin voidaan ennaltaehkäistä jengiytymistä, väkivaltaa, syrjäytymistä sekä päihde- ja mielenterveysongelmia.

Siuntion Walkers auki useammin

Walkersin pitäisi olla auki useammin ja pidempään, jotta nuorilla olisi paikka jossa viettää turvallisesti aikaa

Nuorille enemmän ajanviettopaikkoja

Nuorille tarvitaan lisää ajanviettopaikkoja, joihin he ovat tervetulleita, eikä heitä ajeta heti pois. Talvikuukausina ajanvietto ulkona on vaikeaa, usein mahdotonta ja kaupunkitilassa ei näy juurikaan nuorille sopivia ajanviettopaikkoja.