Ilmastonmuutos, mielenterveyskriisi sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat nuorten mielestä tärkeimpiä ratkaistavia haasteita tulevaisuudessa

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Osallisuuden osaamiskeskuksen teettämän nuorten kuulemisen tulokset julkistettiin 14.3.2023. Kuuleminen oli osa valtakunnallisen nuorisotyön- ja politiikan ohjelman eli VANUPOn valmistelua ja tuloksia käytetään ohjelman valmistelutyön tukena vuoden 2023 aikana.

Kuuleminen kohdistettiin 13–25-vuotiaisiin nuoriin, jotka pääsivät vaikuttamaan vastaamalla kyselyyn suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai venäjäksi. Kyselyyn vastasi 7081 nuorta ympäri Suomen. Kyselyn lisäksi järjestettiin yhteensä 24 kuulemistyöpajaa yläkouluissa, lukioissa, ammattioppilaitoksissa sekä nuorten työpajoilla suomeksi ja ruotsiksi. Työpajoihin osallistui puolestaan noin 350 nuorta.

Nuorten terveiset päättäjille painottavat ilmastonmuutoksen pysäyttämistä ja parempaa tukea aikuisilta

Kyselyyn vastanneiden nuorten mielestä tärkeimmiksi seuraavan hallituksen ratkaistaviksi haasteiksi nousevat

  • ilmastonmuutos (41% vastaajista),
  • nuorten syrjäytyminen (31% vastaajista) sekä
  • tasa-arvo ja yhdenvertaisuus (25% vastaajista).

Ilmastonmuutos ja maailmanpoliittinen tilanne korostuvat alaikäisillä ja yläkoulussa olevilla kyselyyn vastanneilla. Yli 18-vuotiaiden ja lukiossa ja korkea-asteella opiskelevien kohdalla tärkeäksi ratkaistavaksi haasteeksi nousee erityisesti terveyspalveluihin pääseminen. Kaksivaiheisessa kuulemisessa toteutettiin kyselyn jälkeen työpajamuotoisia nuorten kuulemisia. Työpajojen aiheet nousivat kyselytulosten pohjalta. Näissä keskityttiin nuoria eniten pohdituttaviin aiheisiin jotka käsittelivät ilmastokriisiä, yhteisöllisyyttä, terveyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, työelämää sekä taloutta.

Kuulemisen tulosten koko raportin pääset lukemaan opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta osoitteesta www.okm.fi/nuorten-kuuleminen. Sivustolta löydät myös helposti nuorten esiin nostamat teemat sekä heidän kommenttinsa.

Raportin tiivistelmä löytyy myös Nuorten Akatemian sivuilta ja lisätietoa kuulemisen toteutuksesta saat Nuoret ja osallisuus -sivustolta.

2.4.2023