Kriteeri 3: Vapaaehtoisuus

Osallistuminen on vapaaehtoista ja nuorten vapaata mielipiteen ilmaisua tuetaan.

Nuoria ei saa pakottaa ilmaisemaan näkemyksiään, vaan osallistumisen on oltava heille vapaaehtoista. Nuorilla on oikeus myös kieltäytyä osallistumasta.

Mielipiteen ilmaisemisen tulee olla nuorelle turvallista. Nuoren tulee saada lisäksi ymmärrettävää tietoa, jotta hän voi muodostaa itsenäisesti mielipiteensä asiasta eikä aikuinen ohjaile tarkoituksellisesti nuorta toivomaansa suuntaan tai näkemykseen. Työntekijöiden ja viranhaltijoiden tulee luottaa nuorten kykyyn muodostaa oma mielipiteensä.

Nuoren tulee saada osallistumispäätöksensä tueksi tietoa siitä, mihin hänen halutaan osallistuvan ja miksi hänen osallistumisensa on arvokasta.

Pohdittavaksi