Osallisuustyön saumat, anti ja näkyvyys haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa

Kuppi teetä, ole hyvä!

Osallisuuden teehuoneessa ke 6.9. klo 14-15

Syksyn 1. teehuoneessa kysytään, minkälaisten asioiden parissa käytännössä työskennellään silloin, kun tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osallisuutta. Kuinka usein tätä nimenomaista osallisuustyötä tehdään koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria kohtaavassa etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa? Millaisin keinoin ammattilaiset tukevat osallisuutta siellä, missä sen kokemisen edellytykset näyttävät lähtötilanteessa ehkä erityisen haurailta, ja mitä tästä kaikesta on seurannut? Entä miten tätä työtä, jossa ei yleensä tunneta pikavoittoja, voidaan merkityksineen ja tuloksineen tehdä näkyväksi?

Teehuoneella osattomuudesta osallisuuteen johtavalle sillalle käyvät Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n asiantuntija Miikka Piiroisen kanssa Kurikan kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Hannele Niemelä sekä entinen työpajavalmentaja, nykyinen Kaarinan kaupungin osallisuuskoordinaattori Petra Jorasmaa. Sessio laajentaa keväällä 2023 julkaistun, tilastopohjaisen artikkelin ”Nuorten osallisuus ja etsivä nuorisotyö – mitä etsivän nuorisotyön uusi tavoitemittari niistä kertoo?” teemoja keskustellen siitä kokeneiden työntekijöiden tuntemasta todellisuudesta, joka piilee numeroiden ja datan takana.

 Liity kokoukseen napsauttamalla tästä tai oheisesta linkistä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGI2YWE2M2YtMDBmYi00NTgwLWIwYjktNDI4NmJhOTdkZTFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d20a54a3-7ce0-4cd2-a2f7-be78f0cbab74%22%2c%22Oid%22%3a%224d39aa8d-93ee-4814-a568-453219c742d7%22%7d 

19.8.2023

Tiina Karhuvirta