Osallisuuden teehuone: Osallisuustyön saumat, anti ja näkyvyys haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa

Kuppi teetä, ole hyvä!

Syksyn ensimmäisessä teehuoneessa 6.9. kysyttiin, minkälaisten asioiden parissa käytännössä työskennellään silloin, kun tavoitteena on vahvistaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten osallisuutta. Kuinka usein tätä nimenomaista osallisuustyötä tehdään koulutuksen ja työn ulkopuolella olevia nuoria kohtaavassa etsivässä nuorisotyössä ja työpajatoiminnassa? Millaisin keinoin ammattilaiset tukevat osallisuutta siellä, missä sen kokemisen edellytykset näyttävät lähtötilanteessa ehkä erityisen haurailta, ja mitä tästä kaikesta on seurannut? Entä miten tätä työtä, jossa ei yleensä tunneta pikavoittoja, voidaan merkityksineen ja tuloksineen tehdä näkyväksi?

Teehuoneella osattomuudesta osallisuuteen johtavalle sillalle kävivät Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n asiantuntija Miikka Piiroisen kanssa Kurikan kaupungin etsivä nuorisotyöntekijä Hannele Niemelä sekä entinen työpajavalmentaja, nykyinen Kaarinan kaupungin osallisuuskoordinaattori Petra Jorasmaa. Sessio laajensi keväällä 2023 julkaistun, tilastopohjaisen artikkelin ”Nuorten osallisuus ja etsivä nuorisotyö – mitä etsivän nuorisotyön uusi tavoitemittari niistä kertoo?” teemoja keskustellen siitä kokeneiden työntekijöiden tuntemasta todellisuudesta, joka piilee numeroiden ja datan takana.

Katso tästä teehuoneen 6.9. diaesitys:

Osallisuuden teehuoneet ovat jatkoa aiemmille TEEHETKI #nuoretjaosallisuus -tietoiskuille. Teehuoneella maistellaan osallisuuden moniulotteisia näkökulmia. Aluksi kuullaan asiantuntijan puheenvuoro, minkä jälkeen aiheeseen syvennytään yhdessä keskustellen.

Kurkkaa myös menneiden Teehetkien tallenteet.

19.8.2023

Tiina Karhuvirta