Otetaan ilmastonmuutos tosissaan

Ilmasto ja ympäristö pitää ottaa tosissaan ja ilmastonmuutokselle on tehtävä jotain nyt. Panostetaan uusiutuviin energiamuotoihin ja kierrätetään. Pienetkin muutokset edistystä kohti auttavat ja kannattavat. Luonto ja ympäristö siistiytyisi kaikkialla ja tulevallekin sukupolville jää maailma jossa on hyvä elää.

Parempia mielenterveyspalveluita

Helpompi saada apua mielenterveys ongelmiin. Esimerkiksi walk in terapiaa tai ylipäätään matalan kynnyksen mielenterveys palveluita.

Lisää tukea opiskeluun

Oppilailla on oikeus yksilölliseen tukeen koulussa, mutta resurssipulan takia se ei Haminassa aina toteudu. On varmistettava oppilaille tarpeeksi tukea.

Kuinka voidaan lähteä ratkaisemaan alueen päihde- ja huumeongelmaa

Toteutus:

 • Tulisi rakentavasti ja totuudenmukaisesti kertoa nuorille päihteistä.
 • Mielenterveys resursseihin panostaminen. Mielenterveys-palveluiden tuominen lähelle nuoria, ja matalan kynnyksen nopea sisäänpääsy
 • Koulupsykologille pääsy helpommaksi, opiskelijat saisivat itse ottaa yhteyttä häneen.
 • Etätapaaminen esim. koulupsykologin kanssa mahdolliseksi kaikissa toimipisteissä. Myös korona ajan jälkeen

Kuvaus ja tavoite

 • Nuorilla voi olla ennakko käsityksiä auttavista palveluista, jotka voivat pelottaa palveluiden hakemista.
 • Pitäisi luoda näistä palveluista sellainen kuva, että jokainen uskaltaa niitä hakea tarvittaessa.

Lisää liikuntapaikkoja

Toteutus:

 • Tehään lisää vaikka puistoja, missä on joitain laitteita tai avointa tilaa

Kuvaus ja tavoite:

 • Koskettaa liikkunnasta pitäviä ihmisiä
 • Jos niitä olis enemmän nuoretkin voisivat innostua

Kauppakeskus Haminaan

Toteutus:

 • lisää ihmisiä tänne kiitos
 • varma idea, toimii hyvin

Kuvaus ja tavoite:

 • työpaikkoja haminaan
 • nuorille paikka hengailla
 • tuloja kaupungille
 • ei tarvi mennä aina kotkaan

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • ei mitään uutta tai kekseliästä vain pitkäaikainen toive
 • nuoret tekee ehkä jotain muuta kuin hengaileen torin kulman

Lisää tekemistä nuorille

Toteuutus:

 • Kauppakeskus
 • Masennus pois
 • Sisätiloja
 • Muiden kanssa oleminen

Kuvaus ja tavoite:

 • Tulee parempia työntekijöitä
 • Saadaan nuorille tekemistä
 • Nuoret olisivat yhdessä

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Nuoret saa tekemistä
 • Kauppakeskus
 • Ei tarvitse olla talvella ulkona
 • Hengailupaikkoja