Ymmärtäväinen ja ennakkoluuloton seksuaalivalistus kouluihin

Nykypäivän seksuaalivalistus ei opetussunnitelmassa vastaa ajankohtaista tarvetta. Nuorille pitäisi opettaa kouluissa perusteellisesti empatiasta, ennakkoluulottomuudesta ja ymmärtäväisyydestä muita ihmisiä kohtaan ja heidän identiteettinsä kunnioittamisesta. Opetuksen sisältö pitäisi olla valtakunnallinen ja tarkkaan suunniteltu, sillä tämän sen tarkoitus on opettaa nuoria kunnioittamaan jokaista ihmistä sellaisena kuin he ovat.

Opettajien jaksamiseen panostaminen

Opettajat ovat tärkeä resurssi nuorten kasvatuksen ja tulevaisuuden kannalta. Siksi on tärkeää, että jokaisella opettajalla on jaksamista hoitaa työnsä ja voida hyvin.

Medialukutaidon parantaminen

Nuorten medialukutaidon parantamiseksi tulisi se ottaa entistä tiiviimmin osaksi opetussuunnitelmia. Lisäksi medialukutaitoa voitaisiin parantaa järjestämällä työpajoja, kampanjoita median kanssa ja kriittistä ajattelutaitoa korostamalla. Myös vanhemmille tulisi tarjota koulutusta, jotta he voisivat auttaa nuoria tunnistamaan virheellisen tiedon.

Enemmän rauhankasvatusta

Rauhankasvatuksen lisääminen nuorille on tärkeää, jotta voidaan kasvattaa heidän ymmärrystään konfliktienratkaisun merkityksestä, monimuotoisuuden kunnioittamisesta ja rauhan edistämisestä yhteiskunnassa. Rauhankasvatusta voidaan lisätä esimerkiksi integroimalla se osaksi koulujen opetussuunnitelmia, kannustamalla erilaisiin projekteihin ja tuomalla se esiin mahdollisimman monimuotoisesti nuorten arjessa.

Nuorten osallisuus seurakunnissa vahvistettava

Nuorten osallisuutta pitäisi vahvistaa seurakunnissa esimerkiksi perustamalla joka seurakuntaan nuorten vaikuttajaryhmä ja antamalla myös muillekin ei vielä aktiivisille nuorille erilaisia mahdollisuuksia osallistua.

Osallistava budjetointi osaksi kuntien päätöksentekoa

Ottamalla osallistava budjetointi osaksi kunnan päätöksentekoa paitsi lisätään nuorten osallisuutta kunnassa, myös opetetaan heille demokratian perusperiaatteita ja vastuunottoa. Se myös vahvistaisi nuorten luottamusta paikalliseen päätöksentekoon ja lisää heidän sitoutumistaan kuntayhteisöön

Päättäjät sitoutumaan antirasistiseen toimintaan

Päättäjien pitäisi sitoutua edistämään antirasistista toimintaa esimerkiksi kaupunginvaltuustoissa tai jopa eduskunnassa. Me tiedämme, että rodullistetut nuoret erityisesti kokevat turvattomuutta eivätkä tämän takia uskalla osallistua politiikkaan tai päätöksentekoon. Päättäjien pitäisi toimia esimerkkinä ja edistää yhdenvertaisuutta.

Pysyvämpää rahoitusta nuorisojärjestöille

Nuorisojärjestöille pitäisi olla pysyvämpää ja pitempiaikaista rahoitusta toiminnan tuottamiseen ja kehittämiseen. Kun järjestöt joutuvat koko ajan tekemään hankkeita, hyvät toimintamuodot jäävät helposti kesken, koska niille ei löydy pysyvää rahoitusmuotoa. Näin nuorilta jää mahdollisuus osallistua mielekkääseen toimintaan.