Kehitetään vartijoiden koulutusta

Vähemmistöön kuuluvat joutuvat usein vartijoiden tai muun virkavallan silmätikuksi. On kehitettävä vartijoiden koulutusta, jotta voidaan puuttua heidän ennakkoluuloihin.

Toimitaan yhdessä mustalaisvastaisuutta vastaan

Jotta mustalaisvastaisuus ja syrjintä voidaan poistaa, on tehtävä yhdessä työtä ennakkoluulojen poistamiseksi. Vastuu ei voi olla vain vähemmistöillä ja syrjinnän kokijoilla, vaan kantaväestön on myös otettava vastuuta.

Lisää resursseja nuorisotyöhön ja ennaltaehkäisevään työhön

Monet nuoret kokevat elämässään turvattomuutta, joka johtuu lisääntyneestä väkivallasta. Lisätään nuorisotyötä ja oikeasti pureudutaan ongelmiin ennaltaehkäisevästi ennen kuin ne kasvaa. Näin voidaan ennaltaehkäistä jengiytymistä, väkivaltaa, syrjäytymistä sekä päihde- ja mielenterveysongelmia.

Lisätään tietoisuutta romanikulttuurista kouluvierailuilla

Romaneita kohtaan on paljon ennakkoluuloja ja syrjintää, joka johtuu osittain tietämättömyydestä sekä romaniesimerkkien puutteesta. Lisätään kantaväestön tietoisuutta romanikulttuurista järjestämällä työpajoja kouluille, jossa romaninuoret voisivat kertoa muille nuorille kulttuuristaan. Näin voidaan ennaltaehkäistä ennakkoluulojen ja asenteiden rakentumista.

Siuntion Walkers auki useammin

Walkersin pitäisi olla auki useammin ja pidempään, jotta nuorilla olisi paikka jossa viettää turvallisesti aikaa

Lisää sohvia kouluihin

Koulun käytäville tarvitaan lisää sohvia, että oppilaille lisää oleskelutilaa käytävillä. Näin kouluympäristöstä tehdään viihtyisämpi ja oppilaiden olisi helpompi rentoutua oppituntien välissä.

Lähijunaliikenteen lisääminen

Lähijunaliikennettä pitäisi lisätä ja rankentaa uusia yhteyksiä, esimerkiksi Inkooseen. Ei tehdä kuntien keskuksista yhtenäisiä parkkipaikkoja tai kunnista auto-keskeisiä. Julkinen liikenne tässä tärkeää.

Inkoon Areenalle pidemmät aukioloajat

Inkoon Aktia-Areenalle pidemmät aukioloajat ja enemmän yleisövuoroja. Tämä kannustaisi ihmisiä liikkumaan enemmän ja yritykset hyötyisivät myös.

Nuorisotilan kehittäminen

Inkoon nuorisotila Unccania pitäisi kehittää. Nykyinen tila on liian ahdas, eikä tarpeeksi kotoisa tai ilmapiiriltään kutsuva. Kehittämisessä pitäisi huomioida nuorten mielipiteet.

Kunnallisen kuntosalin kehittäminen

Nuoria nykyään salilla paljon koska se on nyt suosittu harrastus. Useampi kävisi, jos olisi parempilaatuinen kuntosali, jossa käydä. Uudistetaan ja laajennetaan Inkoon kunnallista kuntasalia. Tällä hetkellä monet laitteet ovat vanhoja tai rikkinäisiä ja painot on vääriä. Laadukkaampi kuntosali kannustaisi enemmän nuoria liikkumaan.