Lisää kouluterveydenhoitajia

Kouluterveydenhuoltoon on aina jonoa, tai hoitaja on poissa eikä pääse hoitajalle niin nopeasti kuin pitäisi. Kouluissa pitäisi olla useampi hoitaja, esimerkiksi 2 per koulu.

Lähijunaliikenteen lisääminen

Lähijunaliikennettä pitäisi lisätä ja rankentaa uusia yhteyksiä, esimerkiksi Inkooseen. Ei tehdä kuntien keskuksista yhtenäisiä parkkipaikkoja tai kunnista auto-keskeisiä. Julkinen liikenne tässä tärkeää.

Inkoon Areenalle pidemmät aukioloajat

Inkoon Aktia-Areenalle pidemmät aukioloajat ja enemmän yleisövuoroja. Tämä kannustaisi ihmisiä liikkumaan enemmän ja yritykset hyötyisivät myös.

Nuorisotilan kehittäminen

Inkoon nuorisotila Unccania pitäisi kehittää. Nykyinen tila on liian ahdas, eikä tarpeeksi kotoisa tai ilmapiiriltään kutsuva. Kehittämisessä pitäisi huomioida nuorten mielipiteet.

Kunnallisen kuntosalin kehittäminen

Nuoria nykyään salilla paljon koska se on nyt suosittu harrastus. Useampi kävisi, jos olisi parempilaatuinen kuntosali, jossa käydä. Uudistetaan ja laajennetaan Inkoon kunnallista kuntasalia. Tällä hetkellä monet laitteet ovat vanhoja tai rikkinäisiä ja painot on vääriä. Laadukkaampi kuntosali kannustaisi enemmän nuoria liikkumaan.

Edistetään urheilun yhdenvertaisuutta

Varmistetaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus urheilussa. Esimerkiksi huomioidaan sukupuolten moninaisuus ja korostetaan esimerkiksi biologisia etuja sukupuolen etujen sijaan.

Koulukuraattorit lähemmäksi oppilaita

Kuraattorin pitäisi enemmän näyttäytyä ja tulla oppilaille tutummaksi. Tulemalla esimerkiksi kertomaan tunneille hänen työstään se madaltaisi kynnystä lähteä juttelemaan.

Parempaa kohtaamista hammashoidossa

Hammashoitajan tai -lääkärin pitäisi kohdata nuoret paremmin, jotta voidaan ehkäistä hammaslääkärin pelkoa. Hammashoitajat voivat esimerkiksi selostaa, mitä he ovat tekemässä tai jutella päivästä.

Oppilashuolto enemmän läsnä koulun arjessa

Oppilashuollon henkilökunta, esimerkiksi koululääkärin tai kuraattorin pitäisi olla enemmän läsnä koulun arjessa ja esimerkiksi paikalla joka päivä. Pitäisi myös tarjota enemmän mielenterveyspalveluita (esim. koulupsykologi).