Mielenterveyspalveluiden kehittäminen

Mielenterveyspalveluiden kynnystä pitäisi madaltaa ja ja helpommin tavoitettavissa. Palveluiden pitäisi olla halvempia ja monipuolisempia. Voisi esimerkiksi mainostaa enemmän mielenterveyspalveluita ja erityisesti kertoa nuorille, että ei ole noloa hakea apua ongelmiinsa.

Ilmainen ehkäisy nuorille

Tarjotaan ilmaista ehkäisyä alle 20-vuotiaille ja yleensäkin erilaisissa tapahtumissa, esimerkiksi festareilla kesäkumeja.

Kohtaamistaitoja kouluterveydenhuoltoon

Kouluterveydenhuollon pitäisi olla useammin paikalla ja heillä pitäisi olla enemmän aikaa terveystarkastuksille, jotta voi oikeasti tutustua nuoreen kokonaisvaltaisesti. Terveydenhoitajan pitäisi myös puhua sensitiivisemmin ja välttää ikäviä kommentteja esimerkiksi painosta.

Puututaan alueelliseen eriarvoisuuteen

Suomessa on suuret alueelliset erot esimerkiksi julkisen liikenteen saavutettavuudessa ja kattavuudessa sekä palveluissa. Panostetaan aluepolitiikkaan ja keskitytään myös pk-seudun ulkopuolelle tarjottaviin palveluihin ja tietoisuuden lisäämiseen.

Terveydenhoitaja useammin koululla

Kouluterveydenhuollon resursseja pitäisi lisätä, jotta kouluterveydenhoitaja olisi paikalla koululla useammin ja paremmin saavutettava. Kouluterkkari voi olla ensimmäinen, joille oppilaat voivat kertoa vaivoistaan ja jolta voi saada apua.

Edistetään transihmisten oikeuksia EU-tasolla

Transihmisiä syrjitään muita ihmisryhmiä enemmän eikä ole olemassa tunnustusta esim. muunsukupuolisuudesta. Ajetaan EU:n omaa translakia, jonka noudattaminen olisi kriteerinä EU-jäsenyydelle. Ihmisoikeudet!

Tuetaan haja-asutusalueilla asuvien työllisyyttä

Haja-asutusalueilla voi olla vaikeampaa saada työpaikkaa. Varmistetaan kattavampi matkakorvaus, edistetään etätyömahdollisuuksia, panostetaan julkiseen liikenteeseen. Kunnat voisivat tukea yrityksiä, jotka palkkaa nuoria haja-asutusalueilta.