Suojellaan meriä

Estetään merien saastuminen esimerkiksi panostamalla vedenpuhdistamoihin ja lisäämällä ympäristösäännöksien valvontaa.

Uudistetaan pullopanttijärjestelmä

Uudistetaan tai kehitetään pullopanttijärjestelmää, esimerkiksi lisäämällä panttijärjestelmä uudenlaisiin keräyksiin. Lisätään kierrätyspisteitä ja tehdään kierrättämisestä ilmaista.

Kouluruokaan panostaminen

Kouluruokaan voisi käyttää enemmän rahaa ja panostaa enemmän ruoan laatuun ja monipuolisuuteen.

Laillinen moposuora

Laillinen moposuora tarjoaisi turvallisen, yleiseltä liikenteeltä suojassa olevan paikan nuorille esimerkiksi vapaalle temppuilulle. Moposuoralla voisi myös kortittomat harjoitella mopoilua esimerkiksi mopokorttia varten.