Työllistymistä edistävä koulutus

Työllistyminen ja alan vaihto voi tapahtua myös myöhemmällä iällä. Pitäisi olla kattavampi ja aikaisempi esittely jatkokoulutusmahdollisuuksista, laajempi sivuainemahdollisuus sekä kannustava ilmapiiri töihin menoon.

Fossiiliset polttoaineet pois

Siirrytään nopeammin pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja panostetaan uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan.

Kitketään eriarvoisuus

Kaikki epätasa-arvoisuus, syrjintä ja eri taustat/lähtökohdat ovat ongelma Suomessa. Meidän pitäisi panostaa enemmän tasa-arvoon, hyviin palveluihin ja lisätä yhteisöllisyyttä ihmisten välille.

Kansalaisdialogia ihmisten välille

Ennakkoluulot ja rasismi syntyvät yleensä epätietoisuudesta tai ahdasmielisyydestä. Pitäisi edistää kansalaisdialogia erilaisten ihmisten välillä, jotta rasismi ja syrjintä vähenisi.

Puututaan alueelliseen eriarvoisuuteen

Suomessa on suuret alueelliset erot esimerkiksi julkisen liikenteen saavutettavuudessa ja kattavuudessa sekä palveluissa. Panostetaan aluepolitiikkaan ja keskitytään myös pk-seudun ulkopuolelle tarjottaviin palveluihin ja tietoisuuden lisäämiseen.