Konkretiaa hallitusohjelmaan

Hallitusohjelmassa on demokratiaa edistävää tekstiä, mutta konkretiaa on vähän. Ongelmia tulisi hoitaa sisältäpäin, ratkaisten ensin perustavanlaatuiset ongelmat, kuten varallisuuserot ja arvoristiriidat.

Äänestysikärajan lasku vaatii demokratiakasvatusta

Äänestysikärajaa tulisi laskea, mutta se vaatii demokratiakasvatuksen lisäämistä. Opetuksessa on tärkeintä keskittyä niihin asioihin, jotka koskettavat nuorten arkielämää ja demokratian perusperiaatteita.

Äänestysaktiivisuus kasvuun

Lisäämällä tietoisuutta politiikasta, yhteiskunnasta ja osallistumismahdollisuuksista voitaisiin lisätä nuorten kiinnostusta ja sitä kautta kasvattaa äänestysprosenttia

Ekologiset toimintatavat keskiöön

Ekologisten toimintatapojen ylläpitäminen tulisi ottaa kaiken toiminnan keskiöön. Suomen on vaalittava puhdasta ilmastoa ja vietävä vihreää viestiä maailmalle. Luovutaan fossiilisista polttoaineista ja suositaan kierrätystä.

Nuoret systemaattisesti mukaan päätöksentekoprosesseihin

Nuoret tulisi sisällyttää systemaattisesti päätöksentekoprosesseihin paikallisella ja kansallisella tasolla. Nuorilla on erilaisia näkökulmia, taustoja ja kokemuksia, joita pitäisi kuunnella silloinkin, kun ne ovat erilaisia kuin aikuisten.