Kompetenscentrens delaktighetsgrupp

Kompetenscentren inom ungdomssektorn bildar en gemensam temagrupp för delaktighet. Andra gemensamt koordinerade temagrupper vid kompetenscentren är koordineringsgruppen för den svenska verksamheten och kompetenscentrens informationsproduktion.

En kopp te, varsågod!

Temagruppen för delaktighet producerar en serie informationsinslag med temat ungas delaktighet. Kompetenscentren har ett omfattande kunskapskapital om ungas delaktighet, och temat behandlas ur olika synvinklar och utgående från olika erfarenheter. Därför kan vi erbjuda mångsidiga inlägg av olika experter.

Med informationsinslagen vill vi stöda alla vuxna som arbetar med ungdomar, såsom tjänsteinnehavare, medarbetare inom olika organisationer, ungdomsarbetare och studerande inom området. Informationssnuttarna är korta och koncisa anföranden i syfte att väcka tankar och ge inspiration i arbetet.

TEEHETKI #nuoretjaosallisuus är en serie informationssnuttar som sänds ungefär var tredje vecka fredagar kl. 13-13.20. Innehåll och anmälningslänken till varje evenemang publiceras på våra finskspråkiga sidor under rubriken Ajankohtaista cirka två veckor före evenemanget.

Fredagar kl. 13:00-13:20

19.2 Kompetenscentren inom ungdomssektorn arbetar för ungas delaktighet
12.3 Kommunalvalet + ungdomar
26.3 Principer för lyckad delaktighet
16.4 Erfarenheter av delaktighet skapar grunden för påverkan
7.5 Den nya tidens påverkare
4.6 Ungdomar i utsatt ställning och deltagande

Ta dig en kopp te och kom med!

Arbetsgruppen

Temagruppen för delaktighet inkluderar representanter för samtliga sex kompetenscenter inom ungdomssektorn. Medlemmar i arbetsgruppen är:

Juha Leskinen, kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna
Timo Sinivuori, kompetenscentret Kentauri
Heidi Rosbäck och Marjo Kenttälä, Osallisuuden osaamiskeskus
Miikka Piiroinen, kompetenscentret för riktat ungdomsarbete
Juha Kiviniemi, kompetenscentret för digitalt ungdomsarbete
Marika Vartiainen, Reetta Kuhmonen och Marja Snellman-Aittola, kompetenscentret Nuoska