Suomen laajuinen kirjastoverkosto

Suomessa on useita pieniä kirjastoverkostoja, mutta sen sijaan Suomessa voisi olla yksi Suomen laajuinen verkosto. Näin kirjat kiertävät paremmin niitä tarvitseville, eikä esimerkiksi pienen paikkakunnan kirjastossa tarvitse olla valikoimassa jokaista kirjaa, vaan kaikki kirjat saa sinne helposti tilaamalla. 

Lemmikkiajokortti

Samoin kuin auton käyttöön tulee hankkia ajokortti, voisi lemmikin myyjä vaatia ostajaa suorittamaan lemmikkiajokortin. Ajokortin suorittamisen avulla myyjä varmistaa sen, että lemmikkiä haluava osaa myös hoitaa lemmikkiä. 

Tietoisuuden lisääminen nuorisopalveluista

Nuorille on olemassa paljon palveluita, mutta läheskään kaikki nuoret eivät ole niistä tietoisia. Nuorille tulisi antaa tietoa mm. sosiaalisessa mediassa tai muussa nuorille helposti lähestyttävässä kanavassa.

Kaikille mahdollisuus harrastaa

Harrastaminen ei saisi riippua perheen tulotasosta, omasta esimerkiksi vammasta tai muusta estävästä tekijästä. Harrastustilat tulisi olla esteettömiä ja nuoretn harrastamista tulisi tukea. Ohjaajia ja vetäjiä tulisi kouluttaa yhdenvertaisuuden huomioimiseen. 

Parempi netti

Nuorille internetin toimiminen on todella tärkeää, se mahdollistaa yhteyden muihin ja vaikutta lähes kaikkeen nuoren elämässä. Koko Suomeen tulisikin rakentaa hyvät nettiyhteydet, jotta netin käyttö olisi jokaiselle mahdollista. 

Liikuntavälinelainaamo

Kunnissa voisi olla liikuntavälinelainaamo, josta voisi pientä panttia vastaan lainata erilaisia välineitä, jolloin jokaisen ei tarvitsisi ostaa omia.

Kirjastoista avoimia kohtaamispaikkoja

Kirjastoissa voisi olla tiloja, jossa nuoret voisivat hengata tai toteuttaa itseään esimerkiksi käsitöillä tai taiteella. Hyvänä esimerkkinä tästä on kirjasto Oodi. 

Kissapuisto

Monessa paikassa on koirapuistoja, mutta moni haluaisi myös päästää kissansa vapaaksi aidatulle alueelle, jotenkin kunnissa ja kaupungeissa voisi olla myös kissoille tarkoitettuja puistoja. 

Homekoulut kuntoon

Oppilaat ja opiskelijat ansaitsevat terveen koulurakennuksen, homekoulut tulisi laittaa kuntoon heti!