Lisää keskustelua mielenterveydestä

Moni nuori on huolissaan omasta tai läheisensä jaksamisesta. Keskustelua jaksamisesta ja mielenterveydestä ja tietoa keinoista ja kanavista saada apua on lisättävä.

Mukavampi kouluympäristö

Nuoret viettävät kouluissa suuren osan valveillaoloajastaan. Panostamalla koulujen viihtyvyyteen esimerkiksi pienhankinnoilla lisätään viihtyvyyttä ja sitä kautta motivaatiota koulunkäyntiin.

Harrastustoimintaa jokaiselle

Vapaa-aika on jokaisen nuoren oikeus. Tarjoamalla monimuotoisia ja edullisia harrastusmahdollisuuksia taataan jokaiselle nuorelle yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä ja rentoutua.

Kouluun lisää ilmasto-opetusta

Ilmastotoimet koskettavat kaiken ikäisiä ja monelle nuorelle ilmastokriisi aiheuttaa ahdistusta. Lisäämällä tietoisuutta ja ilmastotoimia kouluissa kannustetaan nuoria toimimaan itse ilmastonmuutoksen hidastamisen eteen sekä lievennetään mahdollisesti siihen liittyvää ahdistusta.

Ohjausta arjen pärjäämiseen

Nuoret kaipaavat neuvontaa ja ohjausta siihen, miten löytää tasapaino koulun, harrastusten ja vapaa-ajan välillä sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Kiinnittämällä huomiota nuorten hyvinvointiin ja tarjoamalla siihen opastusta ennaltaehkäistään monia sosiaalisia ja terveyteen liittyviä ongelmia.

Lisää mahdollisuuksia ja tietoa työnhausta

Nuorten kesätöiden hakua hidastaa heikko tietoisuus erilaisista työmahdollisuuksista ja siitä, miten kesätöitä voi hakea. Lisäämällä tietoisuutta erilaisista kesätyöpaikoista parannetaan nuorten työllisyystilannetta ja kasvatetaan työelämätaitoja.

Kouluruokailujen hävikki kuriin

Monet nuoret ovat huolissaan ilmastokriisistä ja haluavat arjessaan huomioida sitä hidastavat teot. Yksi konkreettinen keino on ruokahävikin vähentäminen koulussa erilaisin keinoin sekä sen merkityksestä keskusteleminen.

Parempaa kouluruokaa

Kouluruoka puhuttaa nuoria monissa kunnissa. Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus laadukkaaseen ja ravitsevaan kouluruokaan. Erityisesti kasvisruokavaihtoehtoja tulisi olla tarjolla jokaisen aterian yhteydessä.

Koulustressin vähentäminen

Nuorten elämä on kuormittavaa. Kouluissa tulisi kiinnittää huomiota koulutyön kuormittavuuteen ja ennen kaikkea koulutyöstä palautumiseen. Suorituspaineista ja stressistä voitaisiin keskustella entistä enemmän ja avoimemmin.

Parempilaatuisia koulukirjoja

Koulukirjat koetaan sekaviksi ja olennaista tietoa on vaikea löytää kirjoista. Nuoria voisi esimerkiksi osallistaa oppikirjojen suunnittelussa, jolloin ne olisivat nuorten maailmaan sopivia. Myös saavutettavuus tulisi ottaa laajasti huomioon oppimateriaalia suunniteltaessa.