Siistimpi lähiympäristö

Ympäristön siisteydestä täytyy pitää paremaa huolta esimerkiksi lisäämällä roskiksia ja siisteyden ylläpitotyötä.

Fossiiliset polttoaineet pois

Siirrytään nopeammin pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja panostetaan uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan.

Vähennetään muovin käyttöä

Muovia käytetään liikaa. Pitäisi käyttää älykkäämmin tai löytää korvaavia materiaaleja. Pitäisi myös edistää muovin kierrätystä.

Suomen sitoutuminen ilmastotoimiin

Suomen pitäisi sitoutua paremmin ilmastotavoitteisiin ja esimerkiksi uudistaa lainsäädäntöä. Agenda 2030 yms. tavoitteet ja erilaiset sopimukset eivät riitä, on tehtävä konkreettisia ilmastotoimia!

Enemmän opetusta kestävästä kehityksestä

Opintosuunnitelmiin lisää kestävän kehityksen opetusta, esimerkiksi pakollisia kestävyysopintoja myös amiksiin. Kehitetään oppimismateriaaleja ja -aineistoja kattavimmiksi.

Suojellaan meriä

Estetään merien saastuminen esimerkiksi panostamalla vedenpuhdistamoihin ja lisäämällä ympäristösäännöksien valvontaa.

Kannustetaan kierrätystä

Uudistetaan tai kehitetään pullopanttijärjestelmää, esimerkiksi lisäämällä panttijärjestelmä uudenlaisiin keräyksiin. Lisätään kierrätyspisteitä ja tehdään kierrättämisestä ilmaista.