Vapaiden tilojen hyötykäyttö

Eri kaupungeissa on joko pulaa tai liikaa tiloja esim. nuorten tapahtumille, toiminnalle. Pienillä kunnilla ei välttämättä ole resursseja, mutta vanhojen tilojen käyttötarkoitusta voitaisiin muokata. Suurien kuntien tiloja voisi myös tarjota muiden kunnan toimintojen käyttöön.

Kouluun lisää ilmasto-opetusta

Ilmastotoimet koskettavat kaiken ikäisiä ja monelle nuorelle ilmastokriisi aiheuttaa ahdistusta. Lisäämällä tietoisuutta ja ilmastotoimia kouluissa kannustetaan nuoria toimimaan itse ilmastonmuutoksen hidastamisen eteen sekä lievennetään mahdollisesti siihen liittyvää ahdistusta.

Kouluruokailujen hävikki kuriin

Monet nuoret ovat huolissaan ilmastokriisistä ja haluavat arjessaan huomioida sitä hidastavat teot. Yksi konkreettinen keino on ruokahävikin vähentäminen koulussa erilaisin keinoin sekä sen merkityksestä keskusteleminen.

Muovin vähentäminen

Muovipakkauksia ja muovia tulisi välttää ja sen kierrätystä tulisi tehostaa, se olisi iso ympäristöteko. 

Ilmastonmuutoksen torjunta

Yhteiskunnassa tulisi suhtautua ilmastonmuutoksen torjuntaan vakavammin. Tästä hyvä esimerkki on kierrättämisen tehostaminen ja sen ulottaminen kaikkialle myös omakotitaloasujiin ja erityisesti laitoksiin ja teollisuuteen. 

Enemmän kasvis ja vegaaniruokaa

Kasvi ja vegaaniruoka on sekä eläinten että ilmaston kannalta parempi vaihtoehto, sitä tulisikin suosia aina ja lihan kulutusta vähentää paljon. 

Kierrätys

 • Koulussa lajitteluun sitoutuminen ja kouluille yhtenevät ohjeet siitä
 • Lajittelupisteiden lisääminen
 • Lajittelu tulisi kouluissa laittaa kuntoon

Ilmasto ja ympäristö

 • Ilmastonmuutos  kuormittaa kohtuuttomasti lapsia ja nuoria, tämä on aikuisten vastuulla.
 • Aikuisten kannustava suhtautuminen ympäristöasioihin ja pienillä muutoksilla kohti parempia valintoja
 • Käytännö neuvoja koulussa positiivisella asenteella aiheeseen
 • Aikuisten pitää näyttää mallia, näin nuorikin sitoutuu paremmin. Sanat ja teot eivät voi olla ristiriidassa
 • Kaupunki ja oppilaitos viestisi myös onnistumisista ilmastonmuutoksen torjunnassa
 • Sinilevän poisto, saariston puhdistaminen viihtyvyyden lisäämiseksi mutta myös ympäristön hyväksi
 • Roskienkeruutalkoiden järjestäminen sekä roskaamisen vähentäminen mm. tiedottamalla ja viestinnällä
 • Nunnalahden rehevöitymisen estämiseen kaupunki tulee panostamaan jo nyt
 • Ilmastoasioissa aikuisten esimerkki on tärkeä nuorille