Ilmastoinvestointeja

On tärkeää investoida ekologista teknologiaa kehittäviin yrityksiin sekä tukea luonnon monimuotoisuutta edistävien järjestöjä.

Eläimille oikeudet

Eläimiä pitäisi kohdella hyvin, eikä pitää esimerkiksi häkeissä eläintarhoissa. Eläimiä kohtaan pitäisi olla ystävällisiä.

Sähköbussit koulukyydeille

Jos koulujen bussit ajelisi uusiutuvalla energialla niin ne ei saastuttaisi luontoa. Lisäksi tulevaisuudessa meidän ja uusien nuorien ei tulisi kärsimään nyky ongelmista sitten tulevaisuudessa.

Otetaan ilmastonmuutos tosissaan

Ilmasto ja ympäristö pitää ottaa tosissaan ja ilmastonmuutokselle on tehtävä jotain nyt. Panostetaan uusiutuviin energiamuotoihin ja kierrätetään. Pienetkin muutokset edistystä kohti auttavat ja kannattavat. Luonto ja ympäristö siistiytyisi kaikkialla ja tulevallekin sukupolville jää maailma jossa on hyvä elää.

Ekologiset toimintatavat keskiöön

Ekologisten toimintatapojen ylläpitäminen tulisi ottaa kaiken toiminnan keskiöön. Suomen on vaalittava puhdasta ilmastoa ja vietävä vihreää viestiä maailmalle. Luovutaan fossiilisista polttoaineista ja suositaan kierrätystä.