Joustavampaa siirtymää luokkien välillä

Kouluissa pitäisi jättää herkemmin oppilaita luokalle, mikäli heidän oppimistaso ei ole tarpeeksi korkea seuraavalle luokalle etenemiseksi. Pitäisi kuitenkin olla mahdollista siirtyä takaisin ”omien joukkoon” mikäli kirii esimerkiksi seuraavana syksynä omaa oppimistaan.

Tunnetaitoja kouluihin

Kouluissa pitäisi olla jo varhaisessa vaiheessa tunnetaito-opetusta, painottuen esimerkiksi tunteista puhumiseen ja omien tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn sekä toisten ymmärtämiseen ja empatiaan.

Taloustaitoja kouluihin

Kouluissa pitäisi olla enemmän opetusta taloudesta ja oman talouden hoidosta, joka olisi oppiaineiden rajat ylittävää. Koulussa pitäisi tutustua esim. oman talouden hoitoon ja budjetointiin, veron maksamiseen, eri alojen palkkaukseen yms.

Pizzaperjantai kouluun

Koulussa pitäisi olla esimerkiksi pizzaperjantai tai muita oppilaiden valitsemia teemapäiviä.

Äänestysikärajan lasku vaatii demokratiakasvatusta

Äänestysikärajaa tulisi laskea, mutta se vaatii demokratiakasvatuksen lisäämistä. Opetuksessa on tärkeintä keskittyä niihin asioihin, jotka koskettavat nuorten arkielämää ja demokratian perusperiaatteita.