Opiskeluergonomia kuntoon

Opiskeluergonomiaan kouluissa tulee kiinnittää huomiota. Jokaiselle oppilaalle tulee olla luokassa esimerkiksi kunnollinen tuoli ja työskentelypiste. Jos oppilaille ei ole tarjolla kunnollisia, ergonomisia työskentelypaikkoja, se voi aiheuttaa monenlaisia kehon liikkuvuuteen liittyviä ongelmia.

Opiskelumuotojen ja -välineiden kehittäminen

Edistetään laadukasta oppimista kehittämällä parempia opiskelumuodot sekä panostamalla parempiin opiskeluvälineisiin. Otetaan erilaiset digitaaliset työkalut ja teknologia paremmin käyttöön ja kehitetään etäopetusta.

Eurooppalainen koulutusjärjestelmä

Tällä hetkellä EU:ssa on todella erilaisia koulutusjärjestelmiä. Yhdistetään eri maiden hyvät puolet ja luodaan uusi järjestelmä, joka helpottaisi vaihto-opiskelua.

Työllistymistä edistävä koulutus

Työllistyminen ja alan vaihto voi tapahtua myös myöhemmällä iällä. Pitäisi olla kattavampi ja aikaisempi esittely jatkokoulutusmahdollisuuksista, laajempi sivuainemahdollisuus sekä kannustava ilmapiiri töihin menoon.

Jaksamiseen panostaminen

Nuoret uupuvat koulussa ja jatko-opinnoissa. Pitäisi vähentää painostusta valmistua tietyssä ajassa ja panostaa jaksamiseen.

Puututaan nuorten uupumukseen ja suorituspaineisiin

Nuorten uupumus on tärkeä yhteiskunnallinen ongelma, jonka yhtenä syynä on suorituspaineet esimerkiksi koulussa. Tehdään oppimisesta vähemmän suorituskeskeistä, enemmän tulevaisuuteen tähtäävää. Monipuolistetaan arviointi.