Koulurauha

Nuorten hyvinvointi voisi lisääntyä koulurauhan kautta

Lukioon eri linjoja

Toteutus:

 • Lukioon eri linjoja esim. kuvis ja musiikki linjat

Kuvaus ja tavoite:

 • Motivoi opinnoissa, saa kehittää ja ilmaista itseään
 • se olisi hyvä, koska kaikilla ei ole varaa muuttaa eri kaupunkiin
 • mahdollistaa monia nuoria

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Haminassa on vain perus lukio

Opettajien liiallinen luennointi

Ratkaisun kuvaus:

Opettajien opetusmenetelmät ovat liian luentomaisia. Oppitunneille olisi hyvä saada lisää käytännöntekemistä, jotta käsiteltävän aiheen oppisi paremmin. 

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Monipuolisempi opetustapa ottaisi kaikki oppijat huomioon. Kun tunnilla vaihdellaan eri tyylejä, pysyy se mielenkiintoisena ja oppimistulokset parantuvat. Kun opiskelijat saavat tehdä käytännössä juuri kuulemaansa asiaan liittyviä asioita he sisäistävät sen paremmin.

Tuolien kovuus oppilaitoksissa

Ratkaisun kuvaus:

Tuolien kovuus ja huono ergonomia vähentävät kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tuolien mukavuuteen ja ergonomiaan tulisi panostaa enemmän, jotta opiskelijat voisivat paremmin.

Miten edistetään:

Kerrotaan rehtorille uusien tuolien tarpeesta. Kartoitetaan mahtuvatko uudet tuolit koulun budjettiin ja jos ei, niin hankitaan sponsoreita tukemaan hanketta

Pakkoruotsi korvattava valinnaisella kielellä

Ratkaisun kuvaus:

Ruotsin kielen opettamiseen menee liikaa resursseja suhteessa siihen, kuinka paljon kieltä tarvitaan tai käytetään.

Asian edistäminen:

Ruotsin kielen tarpeellisuudesta teetettäisiin kysely jonka tulokset luovutettaisiin eduskuntaan.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Opiskelijoilla olisi enemmän motivaatiota opiskella sellaista kieltä, jonka kokee itselleen tärkeäksi ja tarpeelliseksi.

Lepohuone kouluun

Miksi se tarvitaan?

 • Voi rauhoittua tuntien välissä
 • Vähentää ahdistusta ja stressiä
 • Pitkät koulupäivät voivat olla uuvuttavia
 • Auttaa mm. Migreenikohtauksen saanutta opiskelijaa rauhoittumaan ja toipumaan

Miten edistetään:

Rahoitus:

 • Pyydetään sponsoreilta, koululta ja opiskelijakunnalta avustusta
 • Järjestetään myyntitapahtuma jolla hanketta rahoitetaan

Tilat:

 • Tuodaan tarve ilmi koulutuskuntayhtymässä ja anotaan sopivaa tilaa koululta
 • Kalustetaan tila sohvilla ja divaaneilla
 • Huolehditaan tilan äänieristyksestä ja pidetään tila aina hämäränä ja hiljaisena
 • Tilojen käyttöä, hiljaisuutta ja siisteyttä valvoisi tuutorit ja opiskelijakunnan hallitus

Opintomatka avaruuteen

Ratkaisun kuvaus:

Lähetetään neljä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa, yksi opettaja ja tulkki avaruuteen kuukaudeksi. Opiskelijat matkalle arvotaan hakijoiden joukosta. Matka tarjoaa harvinaisen kokemuksen opiskelijoille ja sen aika tutkitaan nuorten aivojen ja muistin kehitystä. Matka on osallistujille maksuton. Sponsoreina toimisivat Suomen valtio, NASA, Elon Musk ja Coca-Cola. Lisäksi kartoitetaan muiden tukijoiden mahdollisuutta.

Mihin haasteisiin ratkaisu vastaa:

 • Suomelle enemmän näkyvyyttä avaruuskeskustelussa
 • Nuorille ennenäkemätön tilaisuus
 • Tietoa suomalaisten nuorten aivojen ja muistin toiminnasta ennen avaruutta, avaruudessa ja avaruuden jälkeen

Opettajien koulutuksen parantaminen

Ratkaisun kuvaus:

Tällä hetkellä opettajien valmius työtehtäviin ei ole riittävä. Digitalisaatio etenee nopeammin kuin suurin osa opettajista ehtii sitä omaksua. Jotkut opettajat eivät osaa huomioida opiskelijoita yksilöinä. Myöskin opiskelijoiden tunteiden huomioimisessa, mielenterveyteen, oppimisvaikeuksiin ja moninaisuuteen liittyvien asioiden huomisessa on haasteita varsinkin vanhempien opettajien osalta.

Ratkaisu: 

Ehdotus viedään SAKKI ry:lle joka kerää allekirjoituksia adressiin ja tekee vaikuttamistyötä kansanedustajiin. 

Miksi ratkaisu on tärkeä?

 • Parantaa opetuksen laatua
 • Tekee opiskelusta mielekästä
 • Yksilöiden erot huomioidaan paremmin
 • Helpottaa opettajien työtä kun ymmärrys erilaisuudesta lisääntyy

Nuorten ennakkoluulot

Ratkaisun kuvaus:

Nuoret voisivat ottaa toisiaan paremmin huomioon. Kouluihin tulee lisätä opetusta ennakkoluuloista ja omasta käytöksestä. Oppitunneille tulisi joku nuorten tuntema henkilö (esim. (Vähemmistöön kuuluva) vaikuttaja) puhumaan ennakkoluuloista ja kertomaan miten olla suvaitsevainen ja toiset huomioon ottava. Tunnilla keskusteltaisiin myös ulkonäköön liittyvistä oletuksista.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

 • Nuoret olisivat mukavia muille
 • Tunnetaidot kehittyy
 • Suvaitsevaisuus lisääntyy
 • Kaikki olisivat toistensa kavereita ja kiusaaminen vähentyisi

Opiskelijoiden edut

Haaste:

 Opiskelijoiden etujen parantaminen

Kuvaus: 

Monikaan ammatillisen koulutuksen piirissä ei ole oikeutettu opiskelijakorttiin yms muihin opiskelijoiden etuuksiin. Lisäksi etuuksien hakeminen mm. Kelasta on haastavaa. Opiskelijoiden etuuksien saaminen pitäisi laajentaa ja helpottaa.

Miten?

Esitys kelaan. Lisäksi esim. Sakin poliittine linjapaperi ja Sakki hallitus voisi tehdä esityksen opetus ja kulttuuriministeriöön jolloin voitaisiin säätää asetus kohtuullisten opiskelijaetuuksien takaamisesta. Voin itse viedä esityksen ministeriöön jos äänestätte mut sakkin hallitukseen.

Miks tärkeä?

Moni opiskelija joutuu elää ilman etuuksia, niska limassa tehä töitä opintojen ohella, tai elää lainalla. Ei näin