Tunnetaito-opetusta kouluihin

Lisätään tunnetaito-opetusta kouluihin ja varhaiskasvatuksen ja kannustetaan lapsia ja nuoria keskustelemaan avoimemmin ja muita kunnioittaen.

Lisää yrittäjyyskasvatusta

Lisätään yrittäjyyskasvatusta, jotta useampi nuori voisi tunnistaa omia vahvuuksiaan, arvojaan ja ominaisuuksiaan. Sisälletään yrittäjyysopetus kaikille ikäryhmille.

Edistetään nuorten omatoimista toimintaa

Oppilaskunnan hallituksen toiminta on usein opettajalähtöistä eikä anneta nuorille valtaa päättää asioista. Tehdään oppilaskuntatoiminnasta nuorisolähtöisempää ja annetaan nuorille mahdollisuus päättää.

Lisää tekemistä välitunneille

Monissa kouluissa ei ole mitään toimintaa välitunneilla vaan nuoret selaa vaan kännykkää. Järjestetään ohjattua toimintaa välitunneille.

Vaaleja kouluihin

Kokeillaan vaaleja enemmän valintaperusteina kouluissa esimerkiksi opiskelijakunnan hallituksen valintaan ja järjestetään muita kokeiluja, joiden kautta nuoret pääsevät kokeilemaan äänestämistä ja tutustumaan demokratiaan.

Luotettava demokratiatiedotus nuorille

Lisätään nuorten tietousuutta demokratiasta luomalla someen luotettavia lähteitä sekä selkeä nettisivu demokratian perustiedoista, jotka on kirjoitettu selkeällä kielellä.