Ymmärtäväinen ja ennakkoluuloton seksuaalivalistus kouluihin

Nykypäivän seksuaalivalistus ei opetussunnitelmassa vastaa ajankohtaista tarvetta. Nuorille pitäisi opettaa kouluissa perusteellisesti empatiasta, ennakkoluulottomuudesta ja ymmärtäväisyydestä muita ihmisiä kohtaan ja heidän identiteettinsä kunnioittamisesta. Opetuksen sisältö pitäisi olla valtakunnallinen ja tarkkaan suunniteltu, sillä tämän sen tarkoitus on opettaa nuoria kunnioittamaan jokaista ihmistä sellaisena kuin he ovat.

Opettajien jaksamiseen panostaminen

Opettajat ovat tärkeä resurssi nuorten kasvatuksen ja tulevaisuuden kannalta. Siksi on tärkeää, että jokaisella opettajalla on jaksamista hoitaa työnsä ja voida hyvin.

Medialukutaidon parantaminen

Nuorten medialukutaidon parantamiseksi tulisi se ottaa entistä tiiviimmin osaksi opetussuunnitelmia. Lisäksi medialukutaitoa voitaisiin parantaa järjestämällä työpajoja, kampanjoita median kanssa ja kriittistä ajattelutaitoa korostamalla. Myös vanhemmille tulisi tarjota koulutusta, jotta he voisivat auttaa nuoria tunnistamaan virheellisen tiedon.

Enemmän rauhankasvatusta

Rauhankasvatuksen lisääminen nuorille on tärkeää, jotta voidaan kasvattaa heidän ymmärrystään konfliktienratkaisun merkityksestä, monimuotoisuuden kunnioittamisesta ja rauhan edistämisestä yhteiskunnassa. Rauhankasvatusta voidaan lisätä esimerkiksi integroimalla se osaksi koulujen opetussuunnitelmia, kannustamalla erilaisiin projekteihin ja tuomalla se esiin mahdollisimman monimuotoisesti nuorten arjessa.

Harrastusten opinnollistamista parannettava

Harrastuksissa opitaan paljon hyödyllisiä taitoja, joita voi hyödyntää työelämässä ja opinnoissa. Harrastuksia pitäisi olla mahdollista opinnollista paremmin ja sisällyttää esimerkiksi kursseiksi, jotta tämä osaaminen tunnistettaisiin paremmin.

Koulun viihtyvyyden parantaminen

Koulun viihtyvyyttä pitäisi parantaa esimerkiksi lisäämällä pingispöytiä tai muita asioita, mitä tehdä välitunnilla. Nuorten pitäisi saada päättää/vaikuttaa koulun viihtyvyyteen.

Opettajien ja oppilaiden vuorovaikutus

Opettajat kohtelee oppilaita usein epäoikeudenmukaisesti koulussa, joka tekee kouluilmapiiristä ahdistavan. Oppilaiden kokemukset pitäisi ottaa tosissaan ja opettajien pitäisi luoda oppilaisen kanssa yhteiset pelisäännöt.

Selkeämmät raamit opetussuunnitelmaan

Nuoret kokivat, että opetussuunnitelmassa on nykyään liikaa liikkumavaraa ja opettajat käyttävät siitä toisistaan poikkeavia tulkintoja. Opetussuunnitelman kriteerien ja raamien tulisi olla tiukempia ja selkeämpiä.

Opettajien osaamisen tukeminen

Opettajien nykyiset tehtävät ovat liian laajoja verrattuna saatuun koulutukseen. Opettajille tulisi antaa koulutusta erilaisten mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja erilaisten nuorten kohtaamiseen sekä muutoinkin säännöllisesti kouluttaa ja tukea.

Panostetaan opettajien työhyvinvointiin

Opetushenkilöstön nopea vaihtuvuus on ongelma kouluissa, sillä tällöin turvallista suhdetta aikuisiin ei synny. Opettajien työhyvinvointiin ja pysyvyyteen on panostettava.