Lisää tietoisuutta autismin kirjosta

Kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon autismin kirjo ja jakaa tietoisuutta siitä esimerkiksi oppitunneilla.

Joustavuutta työ- ja koulumaailmaan

Työelämän sekä koulumaailman tulisi olla nykyistä josutavampaa. Työnkuvia tulee mukauttaa erityistarpeiden mukaan ilman, että erityisen tuen tarvitsevan täytyy taistella oikeuksiensa puolesta.

Mukavampi kouluympäristö

Nuoret viettävät kouluissa suuren osan valveillaoloajastaan. Panostamalla koulujen viihtyvyyteen esimerkiksi pienhankinnoilla lisätään viihtyvyyttä ja sitä kautta motivaatiota koulunkäyntiin.

Kouluun lisää ilmasto-opetusta

Ilmastotoimet koskettavat kaiken ikäisiä ja monelle nuorelle ilmastokriisi aiheuttaa ahdistusta. Lisäämällä tietoisuutta ja ilmastotoimia kouluissa kannustetaan nuoria toimimaan itse ilmastonmuutoksen hidastamisen eteen sekä lievennetään mahdollisesti siihen liittyvää ahdistusta.

Kouluruokailujen hävikki kuriin

Monet nuoret ovat huolissaan ilmastokriisistä ja haluavat arjessaan huomioida sitä hidastavat teot. Yksi konkreettinen keino on ruokahävikin vähentäminen koulussa erilaisin keinoin sekä sen merkityksestä keskusteleminen.

Parempaa kouluruokaa

Kouluruoka puhuttaa nuoria monissa kunnissa. Jokaisella nuorella tulisi olla oikeus laadukkaaseen ja ravitsevaan kouluruokaan. Erityisesti kasvisruokavaihtoehtoja tulisi olla tarjolla jokaisen aterian yhteydessä.

Koulustressin vähentäminen

Nuorten elämä on kuormittavaa. Kouluissa tulisi kiinnittää huomiota koulutyön kuormittavuuteen ja ennen kaikkea koulutyöstä palautumiseen. Suorituspaineista ja stressistä voitaisiin keskustella entistä enemmän ja avoimemmin.

Parempilaatuisia koulukirjoja

Koulukirjat koetaan sekaviksi ja olennaista tietoa on vaikea löytää kirjoista. Nuoria voisi esimerkiksi osallistaa oppikirjojen suunnittelussa, jolloin ne olisivat nuorten maailmaan sopivia. Myös saavutettavuus tulisi ottaa laajasti huomioon oppimateriaalia suunniteltaessa.