Homekoulut kuntoon

Oppilaat ja opiskelijat ansaitsevat terveen koulurakennuksen, homekoulut tulisi laittaa kuntoon heti!

Kiusaaminen

 • Aikuisten tulee ottaa aktiivisesti vastuu kiusaamiseen puuttumisesta, esim vartijat, opettajat, rehtorit yms.
 • Kaikilla tulisi olla yhteisvastuu kiusaamiseen puuttumiseen

Koulurauha

Nuorten hyvinvointi voisi lisääntyä koulurauhan kautta

Lukioon eri linjoja

Toteutus:

 • Lukioon eri linjoja esim. kuvis ja musiikki linjat

Kuvaus ja tavoite:

 • Motivoi opinnoissa, saa kehittää ja ilmaista itseään
 • se olisi hyvä, koska kaikilla ei ole varaa muuttaa eri kaupunkiin
 • mahdollistaa monia nuoria

Mitä uutta ratkaisussa on:

 • Haminassa on vain perus lukio

Opettajien liiallinen luennointi

Ratkaisun kuvaus:

Opettajien opetusmenetelmät ovat liian luentomaisia. Oppitunneille olisi hyvä saada lisää käytännöntekemistä, jotta käsiteltävän aiheen oppisi paremmin. 

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Monipuolisempi opetustapa ottaisi kaikki oppijat huomioon. Kun tunnilla vaihdellaan eri tyylejä, pysyy se mielenkiintoisena ja oppimistulokset parantuvat. Kun opiskelijat saavat tehdä käytännössä juuri kuulemaansa asiaan liittyviä asioita he sisäistävät sen paremmin.

Tuolien kovuus oppilaitoksissa

Ratkaisun kuvaus:

Tuolien kovuus ja huono ergonomia vähentävät kouluviihtyvyyttä ja hyvinvointia. Tuolien mukavuuteen ja ergonomiaan tulisi panostaa enemmän, jotta opiskelijat voisivat paremmin.

Miten edistetään:

Kerrotaan rehtorille uusien tuolien tarpeesta. Kartoitetaan mahtuvatko uudet tuolit koulun budjettiin ja jos ei, niin hankitaan sponsoreita tukemaan hanketta

Pakkoruotsi korvattava valinnaisella kielellä

Ratkaisun kuvaus:

Ruotsin kielen opettamiseen menee liikaa resursseja suhteessa siihen, kuinka paljon kieltä tarvitaan tai käytetään.

Asian edistäminen:

Ruotsin kielen tarpeellisuudesta teetettäisiin kysely jonka tulokset luovutettaisiin eduskuntaan.

Miksi ratkaisu on tärkeä?

Opiskelijoilla olisi enemmän motivaatiota opiskella sellaista kieltä, jonka kokee itselleen tärkeäksi ja tarpeelliseksi.

Lepohuone kouluun

Miksi se tarvitaan?

 • Voi rauhoittua tuntien välissä
 • Vähentää ahdistusta ja stressiä
 • Pitkät koulupäivät voivat olla uuvuttavia
 • Auttaa mm. Migreenikohtauksen saanutta opiskelijaa rauhoittumaan ja toipumaan

Miten edistetään:

Rahoitus:

 • Pyydetään sponsoreilta, koululta ja opiskelijakunnalta avustusta
 • Järjestetään myyntitapahtuma jolla hanketta rahoitetaan

Tilat:

 • Tuodaan tarve ilmi koulutuskuntayhtymässä ja anotaan sopivaa tilaa koululta
 • Kalustetaan tila sohvilla ja divaaneilla
 • Huolehditaan tilan äänieristyksestä ja pidetään tila aina hämäränä ja hiljaisena
 • Tilojen käyttöä, hiljaisuutta ja siisteyttä valvoisi tuutorit ja opiskelijakunnan hallitus