Monimuotoisempi eurooppalainen liikkuvuus

Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia. Kaikki nuoret pitää tavoittaa ja ottaa työelämän siirtymään mukaan osallistavien koulutustoimien myötä. On taattava mahdollisuudet monimuotoisemmalle eurooppalaiselle liikkuvuudelle.

Erasmus+ opiskelijavaihtohaun saavutettavuuden parantaminen, jotta voidaan taata korkeakoulujen yhdenvertaiset edellytykset kansainvälistymiseen. Hankehakujen byrokratiaesteiden purkaminen, jotta myös pienempien järjestöjen ja koulujen asema paranisi.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Innovaatiot ja kasvuyritykset eivät ole levittäytyneet tasaisesti ympäri unionia. Työvoiman liikkuvuus on tällä hetkellä liian yksisuuntaista.

EU:n tulee tukea taloudellisesti jäsenmaita, joihin työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Ehtona on, että maat noudattavat unionin periaatteita ja kykenevät suoriutumaan rahoituksen saavasta hankkeesta.


Keinoihin lukeutuu: Myönnetään EU:n takaamia lainoja kasvuyrityksille, jotka sijaitsevat osissa Eurooppaa, jonne työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Kannustetaan korkeakouluja erikoistumiseen eurooppalaisten korkeakouluverkostojen kautta. Luodaan työntekijöille mahdollisuuksia lähteä työskentelemään projektiluontoisesti toiseen EU-maahan.

Miten EU:ssa voidaan vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä solidaarisuutta nyt ja tulevaisuudessa?

EU:n sisäisten vastakkainasetteluiden ja eriarvoisuuksien torjumiseksi tulee ehkäistä ja purkaa syrjiviä yhteiskunnallisia ajatusmalleja ja rakenteita kasvatuksella, koulutuksella sekä tiedon saavutettavuuden lisäämisellä, jotta kaikkien oikeus tulla edustetuksi toteutuu ja täten kynnys osallistua päätöksentekoon madaltuu.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Kuinka nuorten luottamusta Euroopan unionin toimintaan kasvatetaan sosiaalisesti ja monitasoisesti?

EU-tietoisuutta lisätään läpi koulutuspolun osana demokratiakasvatusta ja eurooppalaisten oppilaitosten opetussuunnitelmia. Osana kyseistä kasvatusta ja koulutusta tuetaan yksilöä muodostamaan oma eurooppalainen identiteetti. Samanaikaisesti nuorten osallisuuden ja
osallistumisen muotoja kehitetään etenkin osana eurooppalaisen kansakunnan toimintaa. Kannustetaan ja rohkaistaan osallistumaan ja luomaan sosiaalisia verkostoja sekä tarttumaan vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Mie haluun harrastaa

Ratkaisun tavoitteena on lisätä harrastusmahdollisuuksia eri osa-alueilta, eri-ikäisille ja matalalla kynnyksellä. Harrastukset olisivat vähemmän kilpailullisia ja mahdollistaisivat kokeilla erilaisia harrastuksia. Vaihtoehtoja olisi enemmän saatavilla kuin tällä hetkellä. Tavoitteena on siis lisätä tasa-arvoa, minimalistisilla kustannuksilla. Kerhoja olisivat esimerkiksi:  

  • Lemmikkikerho 
  • Retkeilykerho 
  • Musiikkikerho 
  • Lasten liikuntakerho 
  • Palloilukerho 
  • Käsityökerho 
  • Vertaistukiryhmiä 
  • Aihekerhoja 

Kerhojen toteuttamiseksi tulisi etsiä vetäjiä, selvittää tilat, mainostaa ja saada muita tietoisuuteen, koota porukka ja hoitaa kustannukset. Lisäksi pitäisi selvittää vastuukysymykset, koulutukset ja suunnitella toiminta sekä etsiä ajankohdat.