Oppimisrauha

Oppimisrauhaa ei ole aina tunneilla, opettajien tulisi se paremmin turvata.

Lisää aikuisia kouluun

 • Velkualla on ollut käytössä toimintaa, jossa välitunnilla on ollut luottoaikuinen, jolle voi mennä puhumaan asioista
 • Enemmän aikuisia kouluihin esim nuorisotyöntekijöitä, tämä ollut todella tykättyä
 • Välitunnilla olisi aina yksi aikuinen saatavilla, jolle voisi tulla vain juttelemaan mistä tahansa

Kouluihin selkeät ohjeet kierrättämisestä

Koulujen kierrätyskäytännöt eroavat toisistaan. Olisi hyvä jos jokainen koulu kannustaisi oppilaita kierrättämään. Ratkaisun ideana on luoda kouluille kierrätysohjeet ja näin ollen parantaa kierrättämistä.

Kyläkoulut takaisin

Mihin haasteeseen ratkaisu vastaa?

 • Tilan puute yhtenäiskoulussa
 • Pienemmät ryhmät myös pandemia-aikana
 • Yleinen mukavuus koulunkäynnissä

Ratkaisun kuvaus:

 • Vedotaan päättäjiin vielä lisää
 • Yleinen mielipide kyläkoulujen puolella
 • Yleinen selkeä budjetointi, jonka pohjalta tehdään ratkaisuja
 • Kyläkoulujen etujen kuvaaminen valtakunnallisessa mediassa suurempaan rooliin

Miten ratkaisu kehittää kotiseutua?

 • Lasten ja nuorten koulumotivaation nousu
 • Koulumatkojen lyhentyminen, pienemmät opetusryhmät –> yksilöllistä opetusta

Ketkä ratkaisusta hyötyy?

 • Työntekijät (työpaikkoja lisää)
 • Alakouluikäiset lapset
 • Nyt koulurakennukset käyttämättömiä – mitä hyötyä?

Miten kehitetään lääketieteellistä tutkimusta EU-alueella?

EU:sta pitää tehdä houkuttelevampi kohde lääketieteelliselle tutkimukselle. EU-lainsäädännön tulee poistaa tutkimuksiin liittyvä turha byrokratia, joka karkoittaa tutkimuksia Euroopan unionin ulkopuolelle. EU-tasolla tulee lisätä tutkimusrahoitusta yksityisille yrityksille ja tutkimusinstituutioille. Tätä rahoitusta varten näiden tahojen tulee täyttää tietyt reunaehdot, esimerkiksi lääkkeen hinnan ja jakelun suhteen. Rahoituksen saamiseksi tutkimusta ei tule tehdä taloudellisesta vaan tarpeenmukaisesta näkökulmasta.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Monimuotoisempi eurooppalainen liikkuvuus

Maailma muuttuu kiihtyvää tahtia. Kaikki nuoret pitää tavoittaa ja ottaa työelämän siirtymään mukaan osallistavien koulutustoimien myötä. On taattava mahdollisuudet monimuotoisemmalle eurooppalaiselle liikkuvuudelle.

Erasmus+ opiskelijavaihtohaun saavutettavuuden parantaminen, jotta voidaan taata korkeakoulujen yhdenvertaiset edellytykset kansainvälistymiseen. Hankehakujen byrokratiaesteiden purkaminen, jotta myös pienempien järjestöjen ja koulujen asema paranisi.

Kokouksen julkilausuma on luettavissa kokonaisuudessaan täällä

Innovaatiot ja kasvuyritykset eivät ole levittäytyneet tasaisesti ympäri unionia. Työvoiman liikkuvuus on tällä hetkellä liian yksisuuntaista.

EU:n tulee tukea taloudellisesti jäsenmaita, joihin työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Ehtona on, että maat noudattavat unionin periaatteita ja kykenevät suoriutumaan rahoituksen saavasta hankkeesta.


Keinoihin lukeutuu: Myönnetään EU:n takaamia lainoja kasvuyrityksille, jotka sijaitsevat osissa Eurooppaa, jonne työntekijöiden liikkuvuus on vähäisempää. Kannustetaan korkeakouluja erikoistumiseen eurooppalaisten korkeakouluverkostojen kautta. Luodaan työntekijöille mahdollisuuksia lähteä työskentelemään projektiluontoisesti toiseen EU-maahan.