Kouluruokaan panostaminen

Kouluruokaan voisi käyttää enemmän rahaa ja panostaa enemmän ruoan laatuun ja monipuolisuuteen.

Koeviikkojärjestelmä

Koeviikkojärjestelmä käyttöön kouluihin. Koeviikot rauhoittavat oppilaille viikon kokeisiin lukemista varten, jolloin ei tarvitse kokeisiin lukemisen lisäksi käydä ”normaaleilla” oppitunneilla. Oppilaiden kuirmitus vähenisi.

Nuorille opetusta työehdoista

Nuorilla on usein huonommat työehdot, koska heillä ei ole tarpeeksi tietoutta omista oikeuksistaan tai laeista. Nuorille pitäisi opettaa työehdoista ja laista esimerkiksi yhteiskuntaopin tunneilla.

Lisää tukea elämänpolun valintaan

Tällä hetkellä elämän suunta pitää valita todella aikaisin, esimerkiksi ala, jota haluaa opiskella. Tähän pitäisi olla enemmän tukea esimerkiksi opinto-ohjaajalta.

Itsenäistymistyä tukevaa opetusta koulussa

Koulussa pitäisi puhua enemmän itsenäistymiseen liittyen ja kouluissa voisi olla jokin kurssi, jossa käydään läpi itsenäistymiseen ja talouden hallintaan liittyviä käytännön asioita. Olisi todella tärkeää, että talous- ja raha-asioita käytäisiin läpi jo peruskoulussa ja lukiossa/amiksessa. Tarvetta on myös ‘’step to step”-opastukselle rahan käyttöön ja viranomaisasiointiin esimerkiksi jollain yhteiskuntaopin kurssilla. Opetuksen pitäisi painottua enemmän omaan henkilökohtaiseen talouden hallintaan. Itsenäistyessä voidaan kaivata erityisesti taloudellista tukea, mutta koulusta ei saada tietoa sen hakemiseen.

Lisää yhteisöllisiä hengailutiloja kouluihin

Parannetaan koulujen sisätilojen viihtyvyyttä esimerkiksi parantamalla hengailutiloja. Hengailutiloihin voisi hankkia television tai muuta yhdessä tekemistä. Tämä yhdistäisi opiskelijoita, kun he voisivat viettää aikaa yhdessä ja parantaisi koulun viihtyvyyttä.

Lisää tietoisuutta autismin kirjosta

Kouluissa ja vapaa-ajan harrastuksissa tulee ottaa nykyistä paremmin huomioon autismin kirjo ja jakaa tietoisuutta siitä esimerkiksi oppitunneilla.

Joustavuutta työ- ja koulumaailmaan

Työelämän sekä koulumaailman tulisi olla nykyistä josutavampaa. Työnkuvia tulee mukauttaa erityistarpeiden mukaan ilman, että erityisen tuen tarvitsevan täytyy taistella oikeuksiensa puolesta.